nieuws

Chroom-6-verf schuren voor je uitkering

Gezond werken

Politie en justitie doen strafrechtelijk onderzoek naar de NS-werkplaats in Tilburg. Daar verrichtten ruim achthonderd mensen werkzaamheden aan treinen die waren geschilderd met chroom-6-verf.

Chroom-6-verf schuren voor je uitkering

Het onderzoek richt zich onder meer op schuurwerkzaamheden aan met chroom-6-verf geschilderde treinstellen in de periode 2004 – 2011. In de NS-werkplaats Tilburg moesten in die tijd zo’n 800 bijstandsgerechtigden oude treinen opknappen om hun uitkering te behouden.

Pas jaren na het project kwam aan het licht dat de verf die van de treinen was geschuurd het gevaarlijke, kankerverwekkende chroom-6 kon bevatten. Justitie zegt nu uit te zoeken “of er gehandeld is in strijd met voorschriften op het gebied van arbeidsomstandigheden en milieu”. Ook stelt zij: “Onderwerp van onderzoek is ook, wie of welke partij hiervoor mogelijk strafrechtelijk verantwoordelijk kan worden gehouden”.

> LEES OOK: Het wat & hoe van veilig en gezond werken

Bescherming tegen chroom-6-verf schoot schrijnend tekort

Het werklozenproject was een samenwerking van de gemeente Tilburg, onderhoudsbedrijf NedTrain (een dochterbedrijf van de NS) en het Spoorwegmuseum. Het museum leverde de treinen, NedTrain was eigenaar van de locatie waar de werkzaamheden plaatsvonden. De gemeente Tilburg had de ruim achthonderd werklozen aan de slag gezet bij de NS-werkplaats.

Tientallen betrokkenen verklaarden tegenover het Brabants Dagblad al eerder dat de bescherming van de werklozen schrijnend tekort schoot. Uit onderzoek van die krant bleek verder dat NedTrain de chroom-6-verf tot de jaren 90 in de eigen werkplaatsen had gebruikt. Dit ondanks dat het bedrijf zich eind jaren 70 al bewust was van de gevaren van chroom-6, zoals uit documenten die het BD vond. Kennelijk had men daaraan niet gedacht toen het project in Tilburg van start ging.

> LEES OOK: Chroom-6 ook bij de NS

Vorig jaar november meldde het OM nog bezig te zijn met een oriënterend onderzoek, waarbij wordt gekeken of er aanknopingspunten zijn voor een strafrechtelijk onderzoek. Het strafrechtelijk onderzoek is volgens het OM complex en zal nog enkele maanden duren. Er is informatie gevorderd en er worden meerdere getuigen gehoord.

RIVM onderzoekt, maar inschatting per functiegroep lastig

De gemeente Tilburg heeft twee jaar geleden al een onafhankelijke commissie ingesteld om de zaak te onderzoeken. Die belooft op 31 januari 2019 met conclusies te komen, na diverse malen uitstel. Doordat de werkzaamheden tijdens het Tilburgse werklozenproject per dag en per persoon konden verschillen, is een inschatting per functiegroep niet mogelijk. Daardoor is de chroomblootstelling van de betrokkenen moeilijk in kaart te brengen.

> LEES OOK: Giftig chroom-6, het lijkt wel of het overal zit

De commissie heeft een groot deel van het werk uitbesteed aan het RIVM. Het RIVM deed ook onderzoek bij Defensie, waar personeel eveneens met chroom-6-verf in aanraking kwam. Daar was een inschatting per functiegroep wel haalbaar. De conclusie luidde dat Defensie aansprakelijk is, mede door onvoldoende beschermingsmaatregelen.

Bronnen: www.dvhn.nl, www.bd.nl

 

> TIP: het boek Beroepsziekten voorkomen staat vol met praktische aanpakken

chroom-6-verf

Reageer op dit artikel