nieuws

Werkdruk in het onderwijs verminderd

Gezond werken

Sinds vorig jaar krijgen basisscholen extra geld om de werkdruk in het onderwijs te verlichten. Uit onderzoek blijkt dat dit effect heeft. 

Werkdruk in het onderwijs verminderd

In februari 2018 sloten de vakbonden, de PO-Raad en onderwijsminister Arie Slob, het Werkdrukakkoord. Elke basisschool heeft in 2018/2019 recht op 155 euro per leerling. In het schooljaar 2021/2022 kan dit bedrag oplopen tot 285 euro per leerling. De school mag zelf bepalen hoe dit bedrag te besteden. Doel is vermindering van de werkdruk in het onderwijs.

>LEES OOK: Werkdruk onderwijs stijgt nog steeds

Werkdrukakkoord leidt tot werkdrukverlichting

De inzet van het extra budget vanuit het Werkdrukakkoord leidt daadwerkelijk tot werkdrukverlichting. 63% van de ondervraagde leerkrachten zegt persoonlijk een lagere werkdruk te ervaren door de inzet van dit budget. Een derde (33%) ervaart dit nog niet zo. Verder weet 91% Van alle ondervraagde leerkrachten hoe het extra budget vanuit het Werkdrukakkoord op hun school wordt besteed.Het extra budget wordt het vaakst besteed aan de inzet van één of meer (extra) onderwijsassistent(en). Dat blijkt uit onderzoek van DUO Onderwijsonderzoek naar het Werkdrukakkoord. Het onderzoek werd eind februari/begin maart uitgevoerd onder bijna zeshonderd leerkrachten in het basisonderwijs.

> LEES OOK: Hoe zit het met PSA op scholen?

Gesprek over knelpunten

Volgens het Werkdrukakkoord moet ieder schoolteam een gesprek voeren over de knelpunten die werknemers ervaren met de werkdruk. Daarin wordt ook bepaald welke oplossingen het schoolteam ziet voor de problemen. Dat vormt weer de basis voor het bestedingsplan. De overgrote meerderheid van de leerkrachten (86%) geeft aan dat een dergelijk gesprek in de periode ‘9  februari 2018 – tot nu’ binnen het schoolteam inderdaad is gevoerd. 11% van de leerkrachten geeft aan dat binnen hun team niet is gebeurd.  De leerkrachten noemen daarvoor de volgende redenen:

  • Tijdgebrek, er waren andere zaken belangrijker/urgenter.
  • Directie besluit zelf wat er met het geld gedaan wordt.
  • Het gesprek gaat nog gevoerd worden.
  • De mening van de medewerkers is op een andere manier gepeild.
  • Men weet het niet.

> LEES OOK: Werkdruk hanteerbaar met werkdrukbalans (casus)

Extra budget vaak besteed aan onderwijsassistenten

Waaraan geven de scholen het extra budget zoal uit? De meerderheid van de leerkrachten (54%) geeft aan dat dit extra budget gaat naar de inzet van extra onderwijsassistenten. Verder noemt een derde van de leerkrachten groepsleerkrachten (32%) en vakleerkrachten (eveneens 32%). Denk bijvoorbeeld aan een gymleerkracht of een leerkracht voor creatieve vakken. Ook gaat het geld volgens een op de vijf leerkrachten (18%) naar teamondersteuners (bijvoorbeeld een conciërge). En één op de tien geeft aan dat het extra budget wordt gebruikt voor meer of betere ICT-middelen.

>LEES OOK: 5 strategieën tegen werkdruk

Kritische houding

Van de leerkrachten gelooft de helft (49%) dat onderwijsminister Arie Slob de komende jaren actief zal blijven werken aan het verlagen van de werkdruk. Een woordvoerder van de Algemene Onderwijsbond zegt in dagblad Trouw: ,,Dit was een grote stap die nodig was in het basisonderwijs en het is mooi dat het helpt. Maar het is nog lang niet genoeg. Daarom stonden we vorige week weer op het Malieveld.”

Bron: www.poraad.nl

> TIP: De opleiding Werkdrukmanagement en PSA

Reageer op dit artikel