Whitepapers

PSA in 4 praktijkvoorbeelden

Gezond werken

Seksuele intimidatie, agressie & geweld, pesten en werkdruk

PSA in 4 praktijkvoorbeelden

Onder psychosociale arbeidsbelasting of PSA verstaat de wetgever de factoren die in de arbeidssituatie stress kunnen veroorzaken. Onder PSA vallen daarom direct of indirect onderscheid met inbegrip van seksuele intimidatie, agressie en geweld, pesten en werkdruk (Arbowet, art. 1, 3e lid onder f).

Onder stress verstaat de wetgever een toestand die als negatief ervaren lichamelijke, psychische of sociale gevolgen heeft (Arbowet, art. 1, 3e lid onder e). De term direct of indirect onderscheid doelt op discriminatie.

Werkgevers moeten beleid voeren om psychosociale arbeidsbelasting tegen te gaan. Soms betekent dit dat zij moeten ingrijpen in het gedrag van hun werknemers. Met consequenties die ver kunnen gaan, zoals ontslag op staande voet. Zorgvuldigheid daarbij is dus geboden.

Deze whitepaper maakt u wegwijs in hoe de wetgever tegen PSA aankijkt, aan de hand van vier best practices uit de jurisprudentie.

Download de whitepaper

Reageer op dit artikel