Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI

Een omweg is ook een weg

Een omweg is ook een weg

Waar een wil is, is een weg. En waar geen wil is … daar is een omweg. Van deze wijsheid zouden we meer gebruik moeten maken. Zeker als het gaat om de...

Toetsen van de RIE: arbeidsmiddelen

Toetsen van de RIE: arbeidsmiddelen

Sinds 2022 gelden nieuwe regels voor het toetsen van de RI&E. Wat betekenen die regels in de praktijk? Siep Slager, gecertificeerd...

Toetsen van de RIE: deskundige ondersteuning

Toetsen van de RIE: deskundige ondersteuning

Sinds 2022 gelden nieuwe regels voor het toetsen van de RI&E. Wat betekenen die regels in de praktijk? Siep Slager, gecertificeerd...

Toetsen van de RIE: het PAGO

Toetsen van de RIE: het PAGO

Sinds 2022 gelden nieuwe regels voor het toetsen van de RI&E. Wat betekenen die regels in de praktijk? Siep Slager, gecertificeerd...

De RIE is een mooie prikkel voor duurzame inzetbaarheid

De RIE is een mooie prikkel voor duurzame inzetbaarheid

Steeds meer organisaties hebben een RI&E. Daarin is waarschijnlijk veel aandacht voor acute risico's, zoals giftige stoffen en de veiligheid van de...

Arbobeleid: dit zijn de aandachtspunten

Arbobeleid: dit zijn de aandachtspunten

Het arbeidsomstandighedenbeleid of kortweg arbobeleid, wat houdt dat nu eigenlijk precies in? Wie gaan erover? En wat zijn de aandachtspunten bij het...

Ongevalsscenario's: zo pak je onzichtbare risico's goed aan

Ongevalsscenario's: zo pak je onzichtbare risico's goed aan

De veiligheidsprofessional moet alle denkbare ongevalsscenario's in beeld krijgen en passende preventieve maatregelen nemen. Maar veel ongevallen...

Een verdiepende RI&E: aanvullende voorschriften

Een verdiepende RI&E: aanvullende voorschriften

Het Arbobesluit en de Arboregeling noemen op meerdere plaatsen aanvullende voorschriften aan de risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E). Dat...

Risico's inventariseren: eerst de basis, daarna verdiepen

Risico's inventariseren: eerst de basis, daarna verdiepen

Bij het inventariseren van risico's breng je de mogelijke gevaren in kaart. Ook kijk je naar de risico's die kunnen ontstaan als gevolg van deze...

Waar let de Arbeidsinspectie op bij de RI&E?

Waar let de Arbeidsinspectie op bij de RI&E?

De Nederlandse Arbeidsinspectie controleert of een organisatie een risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) en een plan van aanpak heeft. Ook...