artikel

Een onfortuinlijke fosfordouche

Persoonlijke beschermingsmiddelen

Deze spoelleiding is reeds enkele weken verstopt met fosforslib. Drie werknemers krijgen opdracht de leiding schoon te maken. Daartoe draaien ze twee bouten van de flensverbinding, van de aansluiting met de afvalwatertank, iets los. Er sijpelt water en fosfor uit. Na enige tijd komt er niets meer uit de leiding. De werknemers concluderen dat de leiding leeg is en de verstopping verholpen. Maar als ze de flens verder openen, spuit er met kracht een golf heet water met fosfor uit de leiding. De drie werknemers lopen ernstig letsel op.

 

Bij een van hen resulteert dit in eerstegraads brandwonden en blijvend letsel aan het kraakbeen van neus en oor.

 

Tijdens het onderzoek bleek dat pomp en spoelleiding regelmatig verstopt raakten, terwijl de RI&E niet de risico’s van het ontstoppen vermeldde. Er was dus geen procedure voor zulke gevallen.

 

Het is onduidelijk waarom de werknemers niet hebben gewacht tot de hete leiding was afgekoeld. Ook hielden ze bij het loshalen van de flens geen rekening met de verhoogde druk in de leiding, die het gevolg was van de vloeistofkolom (1,2 Bar) en de verhoogde temperatuur van de leiding.

 

Dit incident had echter niet zulke dramatische gevolgen mogen hebben. Fosfor is een pyrofore stof die, in contact met zuurstof van de buitenlucht, spontaan ontbrandt en ernstig letsel kan veroorzaken. Ondanks het globale voorschrift op de veiligwerkvergunning, droegen de slachtoffers geen PBM’s. Er was dus onvoldoende toezicht. Binnen het bedrijf was het niet bekend – en onbrak dus in de veiligwerkvergunning – welk type handschoen moest worden gebruikt. Verder ontbrak er een spoelkuip met lauw water.

 

Een dergelijk ongeval is te voorkomen als men het veiligheidsbeleid binnen een bedrijf serieus neemt. Een risico-analyse moet alle voorzienbare risico’s in kaart brengen en evalueren. De procedures moeten alle werkzaamheden, en alle voorzienbare risico’s, afdekken. Een veiligwerkvergunning moet accuraat en gedetailleerd de te treffen maatregelen en de noodzakelijke voorzieningen aangeven. En last but not least: goed toezicht moet ervoor zorgen dat aan de gestelde voorwaarden wordt voldaan.

 

Het bedrijf had niet alle maatregelen genomen om het vrijkomen van fosfor te voorkomen en de gevolgen van het eventueel vrijkomen te beperken. De rechtspersoon werd een boeterapport aangezegd op basis van artikel 5, lid 1 en 3 van het Besluit Risico Zware Ongevallen (zie ook artikel 6 van de Arbowet).

 

Reageer op dit artikel