artikel

Richtlijnen over PBM’s

Persoonlijke beschermingsmiddelen

De Europese Unie heeft de volgende richtlijnen voor beschermende kleding en overige PBM’s.

 

Beschermende eigenschappen van kleding nemen af als de kleding verkeerd wordt gebruikt, gereinigd of onderhouden. Het is daarom belangrijk dat werkgevers daar aandacht voor hebben. Toch staat de keuze van de kleding vaak voorop. Om de aandacht voor gebruik, reiniging en onderhoud te vergemakkelijken is op Europees niveau een hulpmiddel ontwikkeld. Dit is de praktijkrichtlijn CEN/TR 15321:2006, ook bekend als SUCAM-document. SUCAM staat voor Selection, Use, Care and Maintenance of protective clothing. Het document helpt werkgevers om aan de verplichtingen uit de EU-richtlijnen 89/391/EEC en 89/656/EEC te voldoen. SUCAM gaat in op de volgende punten:

 

– Keuze: hoe bepaal je de uitrusting die nodig is voor de vereiste veiligheid?

 

– Gebruik: hoe gebruik je beschermende kleding en wat zijn de beperkingen?

 

– Verzorging/reiniging: hoe houd je beschermende kleding in goede staat?

 

– Wat zijn de procedures voor het schoonmaken, ontsmetten en opslaan van beschermende kleding?

 

– Onderhoud: welke procedures gelden voor inspectie, reparatie en uiteindelijke vervanging door nieuwe kleding?

 

De verantwoordelijkheid van de werkgever reikt dus verder dan alleen de aanschaf van beschermende kleding. Gebruik, reiniging en onderhoud horen daarbij.

 

Ook voor andere groepen persoonlijke beschermingsmiddelen zijn er SUCAM-documenten ontwikkeld. Een aantal van deze praktijkrichtlijnen heeft de status van Europese geharmoniseerde norm. De volgende praktijkrichtlijnen zijn momenteel beschikbaar:

 

– NEN-EN 529: Adembeschermingsmiddelen, aanbevelingen voor keuze gebruik, verzorging en onderhoud;

 

– NPR-CR 13464: Leidraad voor keuze, gebruik en onderhoud van beroepsmatige oog- en gezichtsbescherming;

 

– NEN-EN 458: Gehoorbeschermers, aanbevelingen voor keuze, gebruik, verzorging en onderhoud;

 

– NPR-CEN/TR 15321: Richtlijn voor keuze, gebruik, verzorging en onderhoud van beschermende kleding;

 

– NPR-CEN/TR 15419: Richtlijn voor keuze, gebruik, verzorging en onderhoud van tegen chemicalien beschermende kleding;

 

– NPR-CEN-ISO/TR 18690: Praktijkrichtlijn voor keuze, gebruik en onderhoud van veiligheids-, bescherming-, en werkschoeisel.

 

De praktijkrichtlijnen kunnen worden besteld bij NEN: bestel@nen.nl of via de normshop: www.nen.nl. Voor vragen over deze praktijkrichtlijnen kunt u contact opnemen met NEN-Arbeid, arbeid@nen.nl

 

Reageer op dit artikel