artikel

Tegen hitte en fluor

Persoonlijke beschermingsmiddelen

Het personeelsbeleid van Zalco wil medewerkers een veilige en uitdagende werkomgeving bieden. Alle medewerkers krijgen veel kansen om door te groeien en beschikken over een VCA-diploma. Voor de functie van teamleider is een VAPRO-B diploma vereist en voor coordinatoren VAPRO-C. Wanneer het gaat over het naleven van veiligheidsvoorschriften, onderkennen alle medewerkers het belang. Ze beseffen dat die voorschriften er zijn om hen te beschermen.

 

Zoals eerder genoemd is een van de belangrijkste problemen in de productie het vrijkomen van fluorgassen. Deze gassen worden voor het grootste gedeelte afgezogen door het filtergebouw, maar het is niet te voorkomen dat kleine hoeveelheden fluorgas vrijkomen in de ruimte (overigens ruim onder de MAC-waarde). Daarom is het afnemen van een halfjaarlijkse urinetest bij de medewerkers een vast onderdeel van het veiligheids- en preventiebeleid.

 

Sinds eind 2003 werkt Zalco met een compleet nieuw ovensysteem met een centraal geleid voedingssysteem. Het resultaat is een beter productieproces en een hogere kwaliteit eindproduct. Helaas heeft dit als gevolg dat er naast extra stof ook meer fluorgassen vrijkomen. Nadat de arbeidshygienische strategie is toegepast, blijkt het gebruik van PBM’s de beste en de enige praktisch haalbare optie.

 

In de fabriek is naast adembescherming het gebruik van een gekeurde veiligheidshelm en veiligheidsbril verplicht. De smelters moeten afstanden van honderden meters afleggen en zijn zodoende gedurende relatieflange tijd blootgesteld aan de warmte en vrijgekomen gassen in de fabriek De apparatuur moet dan ook bestand zijn tegen de extreme hitte. Een extra complexiteit is de magnetische straling in de fabriek, die van invloed kan zijn op de werking van elektronica in de gebruikte ademapparatuur. Na een uitgebreide inventarisatie blijkt dat voor de adembescherming een Nominale Protectie Factor (NPF) van 50 gewenst is. Het zuurstof gehalte in de productieomgeving is 21 procent.

 

In samenwerking met een veiligheidskundige van een gerenommeerde en Safety Sign erkende PBM-specialist, is Zalco op zoek gegaan naar een type adembescherming dat een betere bescherming biedt onder de nieuwe omstandigheden.

 

Hieronder volgen enkele mogelijkheden:

 

– stofmasker met veiligheidshelm en gelaatsmasker of veiligheidsbril;

 

– half. ofvolgelaatsmasker met een veiligheidshelm (en in het geval van een halfgelaatsmasker een veiligheidsbril);

 

– aanblaasunit met hoofdkap, bestaande uit een veiligheidshelm en gelaatscherm;

 

– perslucht (via compressor) gevoede hoofdkap, bestaande uit een veiligheidshelm en gelaatscherm;

 

– persluchttoestel- en luchthelm (flessenlucht) in combinatie met een veiligheidshelm.

 

Het persluchttoestel valt direct af gezien het gewicht, relatieflage comfort, een beperkte inzettijd en de medische eisen die gesteld worden. Het gebruik van een persluchtgevoed systeem bleek tevens onmogelijk, gezien de grote afstanden die overbrugd moeten worden. Door de warmte vielen ook de onderdruksystemen, zoals het stofmasker en de gelaatsmaskers af

 

De voorkeur ging dus al snel uit naar een individueel aanblaassysteem. Met dit type systeem hebben medewerkers een comfortabele luchtstroom, en ook volledige bewegingsvrijheid. Verder is een ruim assortiment hoofdkappen beschikbaar.

 

De veiligheidskundige heeft praktijktesten uitgezet met verschillende systemen, waarna de meeste smelters kozen voor de Scott Proflow, gecombineerd met de Procap luchthelm met geintegreerde veiligheidshelm en gelaatsscherm. Aan de hand van meetresultaten is de juiste filterkeuze bepaald en is tevens de toegestane standtijd berekend. Het restrisico volgens ‘Fine en Kinney’ is bepaald op 1, dus aanvaardbaar.

 

Nadat het genoemde systeem in de fabriek is geintroduceerd met de nodige training en instructie, werkt inmiddels iedere smelter met deze combinatie. Het gebruik van het systeem is tevens vastgelegd in de RI&E en arbo-verslaglegging. Om de bedrijfszekerheid van de apparatuur te behouden, is een compleet onderhoudssysteem opgezet. In een speciaal ingerichte ruimte zijn wasmachines, drogers en werktafels geplaatst. Daarnaast beschikt iedere smelter over een eigen systeem en opbergkast hiervoor. Het eigen personeel is opgeleid om het dagelijks onderhoud uit te voeren. Daarnaast komen maandelijks onderhoudsspecialisten van de leverancier langs die preventief en desgewenst correctief onderhoud uitvoeren.

 

Deze combinatie is succesvol gebleken en het systeem in combinatie met het gereguleerde onderhoud draait feilloos. Dat de blootstelling aan schadelijke gassen en metalen aanzienlijk gereduceerd is, blijkt uit de medische controletesten. Een concrete en meetbare verbetering.

 

Voor meer informatie:

 

Wiltec BV Uden

 

Tel. :0413-244444

 

Internet: http://:www.wiltec.nl

 

E-mail: sales@wiltec.nl

 

Dit artikel is geschreven door een veiligheidskundige van Wiltec B.V.

 

Reageer op dit artikel