artikel

Bij het controleren van de inhoud van tankwagens voor voedingsmiddelen is het noodzakelijk voor de berijder om boven op de tank te klimmen. Er bestaat geen mogelijkheid om dit veiliger te maken met bijvoorbeeld een bordes of bovengemonteerd valblok, omdat de controles op diverse locaties dienen te worden uitgevoerd. Het risico dat de berijder van de tank af kan vallen, is aanwezig bij het klimmen op en van de tank en bij de inspectiewerkzaamheden boven op de tank.

 

Bij de keuze voor de juiste valbeveiliging stond H&S Foodtrans voor de volgende vragen:

 

– Hoe kan ik mijn chauffeurs op elke locatie veilig de tankcontrole laten verrichten?

 

– Hoe kan dit zo simpel mogelijk en met zo weinig mogelijk tijdsverlies?

 

– Wat voor valbeveiliging is geschikt voor de relatief geringe hoogte?

 

– Hoe zorg ik ervoor dat elke chauffeur de middelen en procedures beheerst?

 

– Hoe kan ik, ondanks de enorme mobiliteit van mijn chauffeurs, de jaarlijkse keuring consequent en op tijd realiseren?

 

Het bedrijf had reeds diverse op de markt aanwezige oplossingen geprobeerd, maar zonder bevredigend resultaat. Het werd al snel duidelijk dat het simpelweg proberen van allerlei standaardmiddelen nooit tot een goed resultaat zou leiden.

 

Omdat de veiligheid van haar berijders cruciaal was, zocht H&S Foodtrans contact met een specialist in valbeveiliging. Deze betrok de producent van de valbeveiliging bij het project. Zo was alle deskundigheid, van praktijkkennis tot valbeveiligingstechniek, gecombineerd in een werkgroep. Er werd gewerkt in een aantal duidelijke stappen:

 

– intern onderzoek naar de mogelijkheden van collectieve maatregelen;

 

– onderzoek naar de mogelijkheden van persoonlijke beschermingsmiddelen;

 

– testen van de gekozen producten, evaluatie, aanpassen keuzes;

 

– maken van een procedure voor het betreden van de tanks;

 

– trainen van een groep veiligheidsverantwoordelijken volgens train-the-trainer-principe;

 

– creeren van een toolbox meeting in vier talen om gebruik bij alle berijders te kunnen trainen;

 

– uitleveren van valbeveiliging in combinatie met training;

 

– oplossen logistiek probleem jaarlijkse inspectie.

 

Na uitgebreid onderzoek had het bedrijf zelf al een speciale constructie gemaakt die op alle tanks werd gemonteerd. Deze constructie maakte het mogelijk om al tijdens het betreden van de tank een reling omhoog te klappen die de gehele zijkant van de tank besloeg. Deze maatregel, in combinatie met de instructie hoe de tank te beklimmen, betekende een enorme veiligheidsverbetering.

 

Een tank is ongeveer drie meter hoog, een lastige hoogte om valbeveiliging toe te passen. De meeste middelen vragen namelijk om een minimale valhoogte van meer dan de beschikbare drie meter. De meest gebruikte oplossing in de markt, een harnas met twee meter lijn met valdemper, heeft zelfs zes a zeven meter vrije ruimte nodig om te functioneren.

 

Een oplossing werd gevonden in het toepassen van een 1,5 meter Manyard (zie foto 1). Dit speciale materiaal heeft een ingebouwde demper over de gehele lengte, die tijdens een val slechts ongeveer zeventig centimeter uitscheurt. Toepassing van de Manyard, in combinatie met een uitgekiende, speciaal voor dit systeem ontworpen bevestiging in het midden van de tank, zorgde voor een zo veilig mogelijke marge (zie foto 2). Tevens zorgde de keuze voor de Manyard ervoor dat zelfs bij het afglijden van de tank de krachten onder de zes Kilonewton zouden blijven.

 

Foto 1: Miller Manyard 1,5 meter.

 

 

Foto 2: Speciaal gecreeerd ankerpunt.

 

 

Als harnas werd een gordel gekozen die makkelijk en vooral snel aan en uit te trekken was. Dit is essentieel, omdat de inspectie bovenop de tank zelf weinig tijd in beslag neemt. De tijdsverhoudingen tussen toepassen van de valbeveiliging en de tankinspectie mochten geen reden zijn voor de chauffeurs om de inspectie snel maar even zonder harnasgordel te verrichten.

 

Het elastische materiaal van de gordel maakte comfortabel dragen mogelijk over alle kledingsoorten heen met een maximaal behoud van de bewegingsvrijheid. Omdat berijders vaak alleen zijn bij het betreden van de tanks, werd bovendien gekozen voor een zogenaamde Relief-Step. Dit accessoire maakt het mogelijk om na een val het zogenaamde hangtrauma aanzienlijke tijd uit te stellen (zie foto 3). Door gebruik te maken van de Relief-Step kan de berijder zichzelf na een val ook gemakkelijker uit zijn benarde positie bevrijden.

 

Foto 3: Relief Step.

 

 

De combinatie van collectieve en persoonlijke beveiligingen werd uitgebreid in de praktijk getest, zowel op locatie als tijdens de meetings van het projectteam. In alle situaties bleek de gekozen combinatie de best mogelijke oplossing.

 

Om tot een goede invoering van het nieuwe systeem te komen, werd een groep veiligheidsverantwoordelijken van alle Europese bedrijfslocaties uitgebreid getraind. Hierbij werd het train-the-trainer-model gebruikt. Niet alleen werd ingegaan op de gekozen procedures en producten, ook kregen de cursisten voldoende kennis van valbeveiliging mee om op een veelvoud aan vragen van de uiteindelijke gebruikers te kunnen reageren. Het zelf aan- en uittrekken van de middelen, inclusief het oefenen op een door H&S Foodtrans ter beschikking gestelde tankwagen, maakte allemaal deel uit van deze training.

 

Internationaal transport wordt tegenwoordig uitgevoerd door chauffeurs van vele nationaliteiten. Niet al deze chauffeurs beheersen de Nederlandse taal voldoende. Om ervoor te zorgen dat de toolbox duidelijk was voor iedereen, werd een toolbox ontwikkeld in het Nederlands, Engels, Duits en Pools. Hiermee waren alle talen afgedekt die bij H&S gesproken werden. Ook was de toolbox voorzien van duidelijke instructiefoto’s (zie foto 4). Bij de toolbox werd het hele traj ect van aantrekken van de gordel, uitvoeren van de inspectie en bewaren van de PBM behandeld.

 

Foto 4: Voorbeeldsheet Toolbox.

 

 

Alle chauffeurs volgden in hun eigen taal de toolbox voordat zij de PBM kregen uitgereikt. Er is geoefend met de middelen en de procedure. Op deze wijze kon H&S documenteren dat iedere chauffeur volledig bekend was met de risico’s en met het werken met de gekozen oplossing.

 

Valbeveiligingsmiddelen dienen jaarlijks te worden onderworpen aan een visuele inspectie door een competent persoon. In de praktijk is dit vaak de fabrikant of een geautoriseerd dealer of servicebedrijf. Bij het overgrote deel van alle bedrijven gebeurt dit door de middelen een keer per jaar in te zamelen. Ze worden dan opgestuurd naar de competente persoon of deze komt op locatie. Afhankelijk van de gekozen methode zorgt dit voor een periode van een tot veertien dagen waarin de producten niet in gebruik zijn.

 

Met een grote vloot vrachtwagens, overal in Europa onderweg, is het logistiek echter bijna onmogelijk om centraal te laten keuren. In dit soort situaties wordt veel valbeveiliging dan ook niet consequent geinspecteerd. Voor H&S Foodtrans was dit echter geen optie. Er werd daarom een unieke oplossing gecreeerd. Een select aantal medewerkers, afkomstig van alle Europese vestigingen, werd door fabrikant Miller opgeleid tot competent persoon voor de jaarlijks inspectie. Zo beschikte H&S Foodtrans over de mogelijkheid om op elke vestiging ter plaatse de inspecties uit te voeren, wat een enorme tijdsbesparing oplevert. Er hoeven immers geen PBM’s meer verzameld te worden om te worden opgestuurd naar een externe keuringsinstantie. En er hoeft niet meer gewacht te worden op een externe controleur.

 

Inmiddels werkt H&S Foodtrans reeds geruime tijd met de gekozen oplossing. Elke nieuwe chauffeur wordt door zijn lokale, getrainde collega bekendgemaakt met het systeem. De procedure en middelen worden consequent gebruikt.

 

De gekozen oplossing bij H&S is niet alleen uniek, ze is een voorbeeldfunctie voor de branche. Bij H&S Foodtrans werken de chauffeurs van tankwagens nu overal veilig. Met minimale hinder en tijdsverlies en volgens een goed ingeburgerde procedure. Dankzij de nauwe samenwerking met een AVAG-gecertificeerde leverancier van persoonlijke beschermingsmiddelen en de fabrikant, kon het project in korte tijd succesvol worden afgerond.

 

Reageer op dit artikel