artikel

Wat is/zijn PBM en veiligheidssignalering

Persoonlijke beschermingsmiddelen

Waarbij wordt de arbeidshygienische strategie gevolgd:

  • Aanpak van de bron;
  • Collectieve bescherming;
  • Individuele bescherming;
  • Persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM).

 

PBM mogen pas in laatste instantie worden toegepast en bieden bescherming zonder zelf nieuwe risico’s te veroorzaken. Ze moeten op de werkplek kunnen worden gebruikt, voor de werknemer hanteerbaar zijn en goed passen. Ze zijn voorzien van een CE-markering en een begrijpelijke gebruiksaanwijzing.

 

De werkgever stelt de PBM beschikbaar, de werknemer is verplicht ze te gebruiken. PBM worden slechts gebruikt voor de beoogde doeleinden. Daarbij moet de gebruiksaanwijzing worden gevolgd. Ze worden goed onderhouden, tijdig gerepareerd of vervangen en zindelijk gehouden.

PBM bestaan uit een breed assortiment middelen om de werknemer te beschermen. PBM worden gebruikt om het hele lichaam of specifieke delen van het lichaam te beschermen. De bekendste zijn de overall, veiligheidsschoen, veiligheidsbril en gehoorbescherming. Maar ook adembescherming en valbescherming zijn PBM.

 

Veiligheidssignalering wordt gebruikt om werknemers te wijzen op mogelijk aanwezige risico’s voor de veiligheid en gezondheid op de werkplek. Daarbij moet de signalering de aandacht trekken van de werknemer. De signalering moet eenduidig zijn, zodat ook bezoekers, schoonmaakpersoneel en hulpverleners van de risico’s op de hoogte zijn. In de wetgeving is beschreven welke vorm en kleur signaleringsborden moeten hebben. Voor asbest bestaat een specifieke markering. Ook armseinen zijn in de wetgeving vastgelegd. Deze en extra signaleringen zijn opgenomen in de NEN 3011.

De bekendste vorm van veiligheidssignalering zijn borden en stickers. Andere vormen zijn licht- en geluidssignalen, hand- en armgebaren en leidingcodering. Veiligheidssignaleringen kunnen permanent zijn aangebracht of tijdelijk worden gebruikt.

 

Veel meer informatie over PBM kunt u vinden in de Gids PBM

 

Reageer op dit artikel