artikel

Ongeval met rolsteiger van huiseigenaar

Persoonlijke beschermingsmiddelen

De begane grond bevindt zich ongeveer anderhalve meter boven maaiveld en daaronder is een souterrain. De voordeur is met een trap via een bordes te bereiken. Het terrein is enigszins geaccidenteerd. De bewoner van het huis heeft voor het werk een rolsteiger ter beschikking gesteld. Eind juli begint een van de vennoten met het werk. Als hij een paar dagen aan het werk is, valt hij van een losse plank die van de steiger naar een bordes voert en loopt ernstig letsel op. Hij is inmiddels voor 100 procent arbeidsongeschikt verklaard.

 

Het stukadoorsbedrijf stelt de eigenaar van de woning aansprakelijk voor de schade. De rechtbank wijst de vordering af en de stukadoors gaan in beroep. Het hof komt tot het volgende oordeel. Het feit dat de bewoner de steiger contractueel zou verschaffen, betekent nog niet dat hij de steiger ook moest verplaatsen en stellen. Het slachtoffer heeft zelf verklaard dat de steiger, gelet op de ongelijkheid van de ondergrond, niet helemaal stabiel stond, maar dat hij de steiger niet heeft geschoord omdat dat voor de hoogte waarop hij werkte niet nodig was, en dat hij zelf de steiger redelijk heeft gesteld. Het hof ziet dan ook geen grond om deze wijze van stellen en plaatsen door het slachtoffer aan de bewoner toe te rekenen. Volgens het hof blijkt uit de overeenkomst nergens dat een vaste steiger moest worden verschaft.

 

Wel heeft het slachtoffer voor het ongeval een aantal dagen met de rolsteiger gewerkt. Hij heeft daar toen geen bezwaar tegen gemaakt. Ook de stelling dat het om een gebrekkige steiger ging, wordt door het hof verworpen omdat dit niet door de feiten wordt ondersteund. Er waren op de foto’s geen losse klemkoppelingen of ondeugdelijke klauw te zien. Dwarsschoren zijn tot de hoogte van 1.80 meter niet voorgeschreven.

 

Met de rolsteiger kon niet overal aan de muren gewerkt worden. Bij de trap naar het terras van de woning werd gebruikgemaakt van een losse plank, aangebracht door het slachtoffer zelf. Ook lagen er geen planken onder de wielen van de steiger op het gras. Maar het hof vindt dat het slachtoffer deze situatie zelf in het leven heeft geroepen. Hij heeft immers verklaard dat hij zelf de plek had bepaald. Dit alles kan de eigenaar van de woning, die de steiger ter beschikking had gesteld, niet worden verweten. Het hoger beroep wordt verworpen.

 

Wilt u meer jurisprudentie? Lees Vakblad Arbo>>

 

S&F @work 2012: het event op het gebied van veilig en herkenbaar samenwerken

 

  • Meer dan 70 exposanten met nieuwe producten, gadgets en diensten
  • Inspirerende workshops over inkoop, veiligheid, branding en gebruik van PBM’s.
  • De uitreiking van de Avag Innovatie Award
  • Een doe-plein om zelf producten te testen
  • Flitsende product- en modeshows
  • Gratis flighttour over de beursvloer

 

Meld u nu gratis aan.

Reageer op dit artikel