artikel

Veilig werken langs de kant van de weg

Persoonlijke beschermingsmiddelen

Werken aan de weg brengt onder meer aanrijdrisico met zich mee. Onder alle omstandigheden zijn daarom veiligheidsmaatregelen nodig om aanrijden te voorkomen.

Voor alle werkzaamheden aan de weg moeten vooraf de aanrijdrisico’s bekend zijn. De medewerkers behoren te weten waar zij aan toe zijn. Die informatie is nodig om de juiste veiligheidsmaatregelen te kunnen treffen en de medewerkers veilig hun werk te laten doen.

Bij werk aan de weg geldt bijna altijd een snelheidsbeperking. Soms kan worden volstaan met voorzieningen als een afzetting met verkeersborden of een rijdende afzetting. De borden en materialen moeten goed onderhouden zijn en stevig staan. Voor werken in het donker of bij regen is extra verlichting een vereiste.

 

Alle medewerkers zijn verplicht signaalkleding te dragen die moet voldoen aan de NEN471. Wegbeheerders zoals Rijkswaterstaat kunnen daarbij ook nog speciale eisen stellen aan de achtergrondkleur, de reflectie en de figuratie.

Bij het vaststellen van de veiligheidsmaatregelen moet een aantal risico’s worden beoordeeld, zoals:

  • de afstand tussen het werk en het verkeer, hoe groter de afstand des te minder voorzieningen nodig zijn;
  • de snelheid van het langs rijdende verkeer;
  • de duur van het werk;
  • het type weg;
  • bepaling van autowerk of direct aan de weg werk;
  • alleen werken;
  • het gehoor van de wegwerkers. Indien iemand een lawaaibeschadiging aan het gehoor heeft ontstaat het risico dat hij een rijdend voertuig niet op tijd hoort aankomen.
Reageer op dit artikel