artikel

Geluidsschade voorkom je bij de bron

Persoonlijke beschermingsmiddelen

Lawaaibestrijding op de werkplek begint met meten, blijkt uit het artikel ‘Tegen dovemansoren’ in Vakblad Arbo, nummer 10/2012. Software helpt de geluidssituatie op de arbeidsplaatsen in kaart te brengen.

De Norm NEN-EN-ISO 9612 schrijft drie methoden voor om een geluidsinventarisatie te doen. Deze gaan alle drie uit van de medewerker.

1. Task-based (geluidmetingen per groep gelijksoortige werkzaamheden)

2. Job-based (willekeurig uitvoeren van metingen gedurende de werkdag)

3. Full-day (een aantal medewerkers draagt enkele werkdagen een dosimeter).

Positiebenadering
Een andere meetmethode is de positiebenadering. Deze methode neemt de positie van de geluidsbron als uitgangspunt. Deze methode geeft snel inzicht in de globale geluidssituatie. Deze benadering leent zich goed voor een visuele weergave van de plaatsen waar hoge geluidsniveaus zich bevinden.

Beschermingsmiddelen alleen onvoldoende
Het beschikbaar stellen van persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM’s) is slechts een onderdeel van de inspanningsverplichting van de werkgever. Dit blijkt ook uit een uitspraak van het Europese Hof van 19 mei 2011. Hierin staat: ‘Geluidhinder voor werknemers moet met maatregelen worden teruggebracht. Het gebruik van gehoorbeschermers alleen is niet voldoende’.

Bestrijding van geluidsschade begint dan ook met een aanpak bij de bron. Geluidsmetingen zijn dus een logisch startpunt van lawaaibestrijding.

Lees het volledige artikel, geschreven door Jos Bosman in vakblad Arbo. Jos Bosman is als senior adviseur bij DGMR gespecialiseerd in lawaaibeheersing en milieufysica.

 

Vakblad Arbo – Thema PBM’s

 

Heeft u veilig en gezond werken in u takenpakket? Met het vakblad Arbo>> krijgt u de meest recente arbo-kennis op een toegankelijke manier en nu nog praktischer.

 

Waarom Arbo?

Het laat u nadenken over het realiseren van resultaat op beleidsniveau;
Het geeft u inzicht in hoe u het arbobeleid uitgevoerd krijgt;
Het brengt in kaart welke goede en slechte praktijken er zijn en wat u ervan kunt leren;
Het helpt u onderbouwde beslissingen te nemen;
Het geeft u verdieping, advies & inspiratie;
Het ontwikkelt uw vaardigheden als arboprofessional.

 

Meer informatie in de shop

Reageer op dit artikel