artikel

Opdrachtgever verantwoordelijk voor ernstig ongeval ZZP-er

Persoonlijke beschermingsmiddelen

De zzp’er Davelaar is door Allspan ingehuurd om bij Royalspan revisiewerk te doen aan een vezelverwerkingsmachine. Royalspan is een onderneming waarmee Allspan een samenwerkingsverband heeft. Davelaar krijgt bij dit revisiewerk een ernstig ongeval waardoor zijn rechterbeen boven de knie is geamputeerd. Hij stelt Allspan aansprakelijk op grond van art. 7:658 lid 4 BW (zorgplicht voor derden).

Opdrachtgever verantwoordelijk voor ernstig ongeval ZZP-er

Rechtbank en hof wijzen dit af, omdat de werkzaamheden niet zijn verricht in de uitoefening van het bedrijf van Allspan. De Hoge Raad komt tot het oordeel dat ook een zelfstandige een ‘persoon’ in de zin van art. 7:658 lid 4 BW kan zijn. Verder is voor het voldoen aan het criterium ‘dat de verrichte werkzaamheden hebben plaatsgevonden in de uitoefening van het bedrijf van de opdrachtgever’ niet vereist dat het gaat om werkzaamheden die tot het wezen van het bedrijf behoren, maar moet worden nagegaan of de werkzaamheden feitelijk tot de bedrijfsuitoefening behoren, gelet op de wijze waarop de opdrachtgever aan zijn bedrijf invulling pleegt te geven (zie HR 23 maart 2012, LJN: BV0616, Arbo Actueel 2012, 9).
De zaak wordt terugverwezen naar het Hof, dat overweegt dat voldoende is komen vast te staan dat Allspan niet alleen binnen de eigen organisatie, maar ook bij andere gelieerde ondernemingen met enige regelmaat voor reparaties en revisies van vezelverwerkingsmachines zorgde. De technische kennis daarvoor was bij Allspan aanwezig in de persoon van bestuurder Blokland. Die had vele jaren nauw samengewerkt met zzp-er Davelaar bij reparaties en revisies in binnen- en buitenland. Blokland was degene met de meeste technische kennis van de productiemachines en werd ingeroepen als ergens een probleem was. Hij schakelde op zijn beurt Davelaar in. Davelaar factureerde altijd aan Allspan, en niet aan de andere bedrijven. Daarmee behoorden de door Davelaar bij Royalspan uitgevoerde werkzaamheden feitelijk tot de bedrijfsuitoefening van Allspan.
Het hof is verder van oordeel dat Davelaar voor zijn veiligheid (mede) afhankelijk was van Allspan, nu Blokland als bestuurder beoordeelde welke werkzaamheden Davelaar moest uitvoeren en vaak vooraf zelf de situatie ter plaatse in ogenschouw nam. Bovendien fungeerde Allspan als opdrachtgever, ook naar de gelieerde bedrijven. Daarmee is het vierde lid van art. 7:658 BW van toepassing. Allspan is tekortgeschoten in haar zorgplicht, omdat er sprake was van een gevaarlijke machine die onvoldoende was beveiligd, terwijl de op de machine aangebrachte waarschuwing wegens stof onleesbaar was. Van bewuste roekeloosheid van Davelaar is geen sprake. Auteur: Rob Poort, www.bureaupoort.nl

 

Geïnteresseerd in meer jurisprudentie? Lees Vakblad Arbo>>

Gerelateerd:

Ongeval met heftruck wel gedekt

Scouting aansprakelijk voor ongeval vrijwilliger

Reageer op dit artikel