PBMwijzer / Gehoorbescherming / Algemeen

GehoorbeschermingTe veel geluid op het werk kan vervelende gevolgen hebben. Denk aan gehoorbeschadiging maar ook aan verhoogde bloeddruk, stress, concentratiestoornissen en vermoeidheid. Gehoorschade kan ontstaan bij een geluidsniveau van boven de 80 dB(A). Om medewerkers hiertegen te beschermen moeten werkgevers de plaatsen en werkzaamheden inventariseren waar dit gevaar zich voordoet en maatregelen treffen. Als er alles aan is gedaan om het geluidsniveau onder de 80 dB(A) te krijgen en dat toch niet lukt, moeten werkgevers gehoorbescherming beschikbaar stellen. Vanaf 85 dB(A) zijn medewerkers verplicht die te dragen. 

  • Geluid kan een negatieve invloed hebben op welzijn en gezondheid. Als geluid te hard is, heeft dat effect op het gehoor. Hoe langer het lawaai aanhoudt en hoe harder het is, hoe groter de effecten zijn. Denk aan tijdelijk of blijvend gehoorverlies en het horen van geluiden die er niet zijn (oorsuizen).
  • Als een werknemer de hele werkweek wordt blootgesteld aan geluid van boven de 80 dB(A) is de kans groot dat hij gehoorschade oploopt. Vanaf dat geluidsniveau moet een werkgever dan ook gehoorbeschermers beschikbaar stellen.
  • Er zijn verschillende soorten gehoorbeschermers. Bij de keuze is het verstandig om rekening te houden met de omstandigheden in de werkomgeving, de taken van de gebruiker en persoonlijke voorkeuren.
  • Gehoorbeschermers moeten CE-gecertificeerd zijn.
  • Een goede instructie zorgt voor een juist gebruik van gehoorbeschermers. Om te zorgen dat ze ook in de praktijk op de goede manier worden gebruikt, is toezicht op de werkvloer nodig.

 

De volgende aspecten zijn mede bepalend voor de keuze van gehoorbescherming, namelijk:

  • De mate van demping die minimaal noodzakelijk is om voldoende beschermd te zijn berekend over een gehele dag (het zogenaamde equivalente geluidsniveau). Hoeveel een gehoorbeschermer dempt staat op de verpakking en in de gebruiksaanwijzing  en wordt aangegeven in SNR-waarde.
  • De tijdsduur dat de gehoorbeschermer gedragen moet worden en het frequentiegebied van het lawaai. Zo geeft bijvoorbeeld een gehoorkap bij lage frequenties een betere bescherming dan oordopjes.
  • Het gebruiksgemak en het draagcomfort van de gehoorbeschermer. Met name wanneer meer dan vier uur per dag gehoorbescherming moet worden gebruikt, speelt het draagcomfort een belangrijke rol. Bijvoorbeeld bij een gemiddeld geluidsniveau van 95 dB over een gehele achturige werkdag kan het niet gebruiken van gehoorbescherming na 30 minuten blootstelling aan schadelijk lawaai al gehoorschade veroorzaken. De beste gehoorbescherming is dus het product dat ook daadwerkelijk consequent gedragen wordt.

 

Gehoorbeschermers kunnen in twee hoofdgroepen onderverdeeld worden, namelijk:

  • Inwendige gehoorbescherming: gehoorbeschermers die in de gehoorgang geplaatst worden, zoals oordoppen, oorpluggen en otoplastieken;
  • Uitwendige gehoorbescherming: gehoorbeschermers die over het gehoororgaan (de oorschelp) gedragen worden, zoals gehoorkappen en gehoorhelmen.

 

Hoeveel een gehoorbeschermer dempt staat op de verpakking en in de gebruiksaanwijzing. De dempingswaarde wordt door de fabrikant aangegeven in SNR-waarde; dit is de gemiddelde dempingswaarde in het standaard geluidsspectrum (frequentiegebied). SNR: (Single Number Rating).

 

Maximum gehoorbescherming

Gehoorbescherming geeft een effectieve demping tot maximaal 35 dB. Boven een geluidsbelasting van 115 dB(A) moet speciale gehoorbescherming worden gebruikt (helm met gehoorbescherming). De combinatie van inwendige en uitwendige gehoorbescherming geeft slecht 2 dB meer demping. Boven 125 dB(A) is geen gehoorbescherming meer verkrijgbaar).

 

Meer weten over het juiste type beschermingsmiddel? PBMwijzer helpt u met onafhankelijke informatie, gebaseerd op de Gids PBM, hét standaardwerk voor PBM.

PBMwijzer goed beschermd aan het werk