PBMwijzer / Gehoorbescherming / Bij de bron aanpakken

risico-inventarisatie en -evaluatieIn de risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) wordt beoordeeld of geluid een risico vormt en waar in het bedrijf dat dan is. De risico’s moeten vervolgens worden aangepakt volgens de arbeidshygiënische strategie. 

 

Er worden twee methoden ingezet om de geluidsbelasting van werknemers te meten: een dosismeter en een werkzaamhedenanalyse.

 • Dosismeter: Om de geluidsbelasting goed te meten, draagt een werknemer een hele werkdag een geluidsdosismeter. De dosismeter wordt na die dag uitgelezen om de geluidsbelasting tijdens de dag te kunnen bekijken. Als de werkzaamheden tijdens de dag zijn vastgelegd, kunnen die gegevens aan elkaar worden gekoppeld en kunnen de bronnen van de geluidsbelasting worden bepaald.
 • Werkzaamhedenanalyse: Eén werkdag lang wordt vastgelegd welk werk een medewerker doet, hoe lang dat duurt en wat de geluidsbelasting daarvan is. Zo kan voor iedere soort werk de deeldosis geluidsbelasting worden berekend.

> LEES OOK: Zo vergeet u niets in de RI&E

 • De werkgever moet het risico van schadelijk geluid aanpakken volgens de vier stappen van de arbeidshygiënische strategie:
  • Stap 1, bronaanpak: het geluid voorkomen of beperken.
  • Stap 2, afscherming van de bron: kijken naar mogelijkheden om de geluidsbron af te schermen.
  • Stap 3, technische en/of organisatorische maatregelen: zorgen dat zo weinig mogelijk medewerkers last hebben van geluid en liefst ook zo kort mogelijk.
  • Stap 4, persoonlijke beschermingsmiddelen: als alle voorgaande stappen onvoldoende resultaat opleveren, moeten werknemers gehoorbescherming dragen.

Meer weten over het juiste type beschermingsmiddel? PBMwijzer helpt u met onafhankelijke informatie, gebaseerd op de Gids PBM, hét standaardwerk voor PBM.

PBMwijzer goed beschermd aan het werk