nieuws

Draagwijze veiligheidsvest nog niet definitief

Persoonlijke beschermingsmiddelen

Veel ACP-leden hebben aangegeven dat zij het nieuwe veiligheidsvest over de kleding heen willen dragen. Volgens hen verhogen de flexibele mogelijkheden in de draagwijze van het vest het comfort en de bereidheid om het te dragen. Daarbij moet wel gezegd worden dat deze wens is gebaseerd op het huidige vest.

 

Zorgvuldige proef

De ACP vindt het nog te vroeg om een besluit te nemen over een draagwijze van het nieuwe veiligheidsvest. Juist de ervaringen van collega’s in uiteenlopende omstandigheden leveren de gegevens op om hierover een goede en afgewogen keuze te kunnen maken. De ervaringen van collega’s die dagelijks met de voor- en nadelen van het veiligheidsvest worden geconfronteerd, zijn wat de ACP betreft ontzettend belangrijk. De voorkeur van de ACP gaat dan ook uit naar een zorgvuldige proef met beide draagwijzen.

Onvoldoende draagvlak
Het is de commissie BUK echter niet gelukt om met de minister van Binnenlandse Zaken afspraken te maken over mogelijke alternatieven van de draagproef. De minister is van mening dat een draagproef van het veiligheidsvest onder de kleding voldoende is. Daarbij stelt hij dat de nieuwe vesten ten opzichte van de huidige vesten een beter draagcomfort hebben. De ACP stelt nog altijd dat ervaringen van gebruikers die beide draagwijzen testen de besluitvorming versterken. Helaas bleek voor dit standpunt van de ACP onvoldoende draagvlak in het overleg met de minister.

Alternatief
Pas na de draagproef zal een definitief besluit worden genomen. Indien uit de proef blijkt dat er argumenten zijn voor nader onderzoek naar de draagwijze van het nieuwe veiligheidsvest, dan stelt de ACP een draagproef van het vest over de kleding weer ter discussie. Het nadeel daarvan is wel dat dit vertraging in het gehele proces oplevert, met alle gevolgen en extra kosten van dien. Vanzelfsprekend volgt de ACP de ontwikkelingen op de voet.

Reageer op dit artikel