nieuws

Houd de vakantiekracht heel: 5 tips

Persoonlijke beschermingsmiddelen

De vakantieperiode levert voor veel bedrijven extra drukte op. Dat betekent ook: vakantiekrachten op de werkvloer.

Houd de vakantiekracht heel: 5 tips

Veiligheid is altijd een belangrijk onderwerp en dat geldt zo mogelijk nog meer voor de jonge vakantiekracht. Geef ondanks de drukte ruim aandacht aan de jongeren die als vakantiekracht aan de slag gaan. Ze zijn vaak enthousiast, maar nog onervaren. Neem de volgende vijf aandachtspunten ter harte voor veiligheid op de werkvloer.

1. Let op leeftijd

Jongeren van 15 jaar en ouder mogen zich inschrijven bij een uitzendbureau. Dat betekent niet dat ze alle werkzaamheden mogen verrichten.

2. Zorg voor een goede voorbereiding

Vertel vakantiekrachten wat zij kunnen verwachten van hun werkzaamheden en wat de risico’s zijn. Wijs hen ook op hun eigen verantwoordelijkheid als het gaat om veiligheid op de werkvloer.

  • Maakt duidelijk dat veiligheidsinstructies er niet voor niets zijn: altijd opvolgen dus.
  • Stimuleer hen om vragen te stellen als ze iets niet begrijpen.
  • Wijs erop dat zij aangebrachte beveiligingen nooit mogen weghalen.
  • Benadruk dat zij nooit zelf aan niet-werkende apparatuur mogen sleutelen maar altijd om hulp vragen.
  • Geef aan dat zij onveilige situaties op de werkvloer altijd bij de direct leidinggevende moeten melden. En eventueel ook bij het uitzendbureau.
  • Check of zij de voorlichting hebben begrepen. Bijvoorbeeld door hen in eigen woorden te laten vertellen wat zij denken te gaan doen en te kunnen tegenkomen.

3. Maak duidelijke afspraken

Duidelijke afspraken over arbeidsomstandigheden helpen ongevallen voorkomen. Zorg dus dat vakantiekrachten weten wat zij op de werkplek kunnen verwachten.

  • Zorg voor goede informatie over arbeidsomstandigheden en risico’s op de werkplek. Dit is de taak van de inlener.
  • Licht de vakantiekracht op basis van die informatie voor over de werkzaamheden en mogelijke risico’s. Dit is de taak van het uitzendbureau.
  • Check of voor het werk persoonlijke beschermingsmiddelen nodig zijn. Zo ja, stem af hoe de inlener de PBM aan de vakantiekracht gaat verstrekken.
  • Ga na hoe de begeleiding op de werkplek is geregeld en of er een inwerkprogramma is. Let op: jongeren van 16 of 17 jaar mogen zware of gevaarlijke werkzaamheden alleen onder toezicht uitvoeren.

4. Houd een vinger aan de pols

Vraag vakantiekrachten tijdens de eerste werkweek hoe het gaat. Wat vinden zij van het werk? Zijn de instructies duidelijk? Hoe is de sfeer?

5. De Inspectie SZW controleert

Tijdens de vakantieperiode controleert de Inspectie SZW (Arbeidsinspectie) extra op arbeidstijden en veilig werken door jongeren. De arbeidstijdenwet beschermt jongeren tegen overbelasting. Meer informatie staat op de pagina Jongeren en werk van de Rijksoverheid.

Tools

Er zijn verschillende gratis online tools beschikbaar voor vakantiekrachten. Deze triggeren hen op een leuke manier zelf na te denken over veilig en gezond werken. Zo is er een game en kunnen ze met een test in een paar minuten checken of ze veilig werken. Via de ‘Hoe veilig werk jij?’-kaart zien vakantiewerkers wat ze zelf kunnen doen voor een veilige werkplek en krijgen ze handige tips voordat ze aan de slag gaan.

Bron: stichting arbo flexbranche

Reageer op dit artikel