nieuws

Goedkope handschoen is duurkoop

Persoonlijke beschermingsmiddelen

Welke criteria hanteren bedrijven of werknemers als het gaat om het kiezen van de goede handschoen? Ze baseren zich vaak niet op de harde feiten, zo blijkt. Maar op gevoel, draagcomfort en zo min mogelijk belemmering voor het werk dat zij ermee moeten verrichten.

Goedkope handschoen is duurkoop

Eisenlijst

De keuze van handschoenen moet echter tot stand komen door zorgvuldige toetsing aan een eisenlijst. Die maakt snel duidelijk waaraan de handschoen in kwestie moet voldoen. Dit bepaalt meteen welke fabricaten en typen in aanmerking komen voor een test. Persoonlijke voorkeur heeft dan geen invloed meer op de keuze en dat brengt veilig werken een stap dichterbij. Zodat werknemers in een lakspuiterij niet meer rondlopen met gebreide katoenen handschoenen, waar een handschoen van nitriel verplicht is. Of tijdens een productieproces waarbij zeer schadelijke stoffen vrijkomen, halfgecoate doorlatende handschoenen geen optie meer zijn.

Goedkoop?

Veel bedrijven werken met handschoenen die ‘lekker goedkoop’ zijn. Maar goedkoop is hier dikwijls duurkoop. Want door die ‘goedkope’ handschoenen ontstaan er meer verwondingen die een dokters- of ziekenhuisbezoek nodig maken. Soms veroorzaakt de nasleep ziekteverzuim. Statistisch gezien heeft 40 procent van de verwondingen op het werk met handen te maken. Werkgevers onderschatten de verzuimlast en de bijkomende kosten en zien die niet als kosten van handschoengebruik. Ook gooien werknemers vaak nog bruikbare handschoenen weg. Ook die afvalberg kost geld. Zo stapelen de indirecte kosten van de goedkope handschoen zich op.

Hoe kiest u nu wel de juiste handschoen? Een overzicht in vier stappen.

  1. Begin opnieuw: vergeet alle handschoenen die in gebruik zijn. Het is mogelijk dat er wel bruikbare soorten tussen zitten; dat blijkt dan later uit het eisenpakket. Breng vervolgens alle werkzaamheden en werkplekken in kaart die betrekking hebben op gevaren die niet door bronbestrijding of andere maatregelen voorkomen kunnen worden. Bepaal de typologie van het gevaar. Dat wil zeggen: is er er sprake van gevaar op het gebied van snijden, verbranding, chemie (bacteriologisch), mechanica of vibratie?
  2. Maak een lijst met handschoentypen die voldoen aan uw eisen en kies welke u wilt laten testen. Laat alleen werknemers testen waarvan u weet dat ze serieus genoeg zijn om dit goed te doen. Verstrek een vragenlijst om gestructureerd antwoord en ervaringen met de handschoen te inventariseren. Om de laatste stap te maken en tot de juiste keuzes te komen, is een goede interpretatie van de testervaringen van levensbelang. Let er vooral op dat persoonlijke zaken die testpersonen ervaren, ook voor de andere werknemers relevant zijn.
  3. Interpretatie van de eerste testen geeft bevestiging dat de ingezette handschoentypen goed zijn of dat er nog een ander type of soort getest moet worden. Belangrijk is dat de alternatieve handschoen blijft voldoen aan de oorspronkelijke wensen- en eisenlijst voor die werkzaamheden. Om acceptatie op de werkvloer voor het gebruiken van andere handschoenen te bevorderen, is het goed om werknemers te betrekken in de besluitvorming van de uiteindelijke keuze. Bespreek daarom de testresultaten zo breed mogelijk met de toekomstige gebruikers en creeer daarmee meer testbereidheid en de wil om tot de juiste soort handschoen te komen (en deze in een later stadium te gebruiken).
  4. Nadat de derde stap is afgerond en de juiste soorten en typen zijn bepaald, worden de nieuwe handschoenen geintroduceerd op de werkvloer. Zorg dat de keuze en de redenen hiervan duidelijk worden gecommuniceerd naar de gebruikers op de werkvloer. Trainingen over handschoenengebruik zijn hierbij van belang. Voorlichting over de gevaren in het werk en hoe hiermee om te gaan, zijn hier een wezenlijk onderdeel van.

Kostenbeheersing

Na deze stappen te hebben doorlopen, gaan de handschoenen naar de gebruikers. Dit kan door ergens in kasten of andere opbergmogelijkheden een voorraad neer te leggen. Dit is echter niet bevorderlijk voor de kostenbeheersing: als werknemers onbeperkt nieuwe handschoenen kunnen pakken, zullen er normaal gesproken te veel handschoenen worden verbruikt. Bekijk of er een systeem in te voeren valt waarbij de werknemer oude handschoenen moet inleveren tegen nieuwe. Zo is de voorraad beter in de hand te houden en vindt er alleen uitgifte plaats als het ook echt nodig is.

Hitte en spetters

Een aluminiumproducerend bedrijf heeft processen waarbij hitte en spetters van gesmolten aluminium (800 C) ° de handen bedreigen. Daar bij komen er historisch gezien opvallend veel polsverwondingen voor. Daarnaast moeten de operators die deze risico’s lopen ook computers en andere machines bedienen, dus enig tastgevoel moet in de te gebruiken handschoenen aanwezig zijn. In eerste instantie werd het aantal graden waartegen de handschoen beschermt, bepalend gesteld voor de keuze van de hand schoenen. Het gevolg: onwerkbare, dikke hand schoenen en torenhoge kosten. Door de specifieke gevaren nogmaals goed in kaart te brengen, is uiteindelijk een handschoen gekozen die bestaat uit twee soorten leer en een zeer sterk kevlar polsmanchet. Deze handschoen is relatief dun en geeft de polsen 100 procent bescherming tegen verwonding. Een relatief simpele handschoen is dus toch inzetbaar om deze aanzienlijke gevaren tegen te gaan.

Chemiebedrijf

Een chemiebedrijf komt in aanraking met een honderdtal chemicaliën in op- en overslag. Er werden zeer veel soorten handschoenen gebruikt, die recent niet meer beoordeeld waren op de juiste bescherming voor gevaren van deze tijd. Opnieuw zijn alle stoffen bekeken en zijn daarbij de juiste beschermende handschoentypen gezocht. Hier kwamen nog te veel soorten uit, waarna een risico analyse gedaan is op mogelijke contacten, tijdsduur van de contacten en de hoeveelheid chemicaliën waarmee in aanraking gekomen kon worden. De conclusie is dat het beschermingsniveau van minimaal dertig minuten bij volcontact voldoende bescherming zal geven volgens de gangbare risico bepalingsmodellen. Het blijkt dat er volstaan kan worden met maar een type handschoen in een normale uitvoering en in een speciale winteruitvoering. Oftewel een veiligere, overzichtelijke en goed te handhaven situatie, en een comfortabele hand schoen om mee te werken.

Door kritisch te zijn op te gebruiken handschoenen kunnen er duidelijke voordelen ontstaan:

  • meer veiligheid en minder ongevallen
  • vaak (transparante) kostenbesparing op de langere termijn
  • meer duidelijkheid over de te dragen handschoenen, ook voor toezichthouders/managers
  • minder afval
  • minder verstrekkingsmomenten

Voor alle betrokkenen zijn er voordelen en is het lonend om het handschoenenbeleid kritisch te bekijken.

> Alles weten over PBM? Lees er meer over in de PBM Gids 2016.

 

Reageer op dit artikel