PBMwijzer / Oog- en gezichtsbescherming / Normen

PBMwijzer goed beschermd aan het werk

Normen zijn afspraken die marktpartijen vrijwillig met elkaar maken over de kwaliteit en veiligheid van hun producten. Persoonlijke beschermingsmiddelen moeten aan de geharmoniseerde normen voldoen. Normen hebben geen wettelijke status. Wel hanteert de Inspectie SZW de normen genoemd in de Arbobeleidsregels als handhavingsinstrument.

 

 • NEN-EN 166: Oogbescherming: eisen.
 • NEN-EN 167: Oogbescherming: optische beproevingen.
 • NEN-EN 168: Oogbescherming: niet-optische beproevingen.
 • NEN-EN 169: Oogbescherming: filters voor het lassen en aanverwante technieken.
 • NEN-EN 170: Oogbescherming: UV-filters.
 • NEN-EN 171: Oogbescherming: IR-filters.
 • NEN-EN 172: Oogbescherming: zonlichtfilters voor industrieel gebruik.
 • NEN-EN 174: Oogbescherming: skibrillen voor alpineskiën.
 • NEN-EN 175: Oogbescherming: middelen voor oog- en gezichtsbescherming tijdens lassen en aanverwante processen.
 • NEN-EN 207: Oogbescherming: filters voor oogbescherming tegen laserstraling.
 • NEN-EN 208: Oogbescherming: filters voor instelwerkzaamheden aan lasers en lasersystemen.
 • NEN-EN 379: Oogbescherming: lasfilters met instelbare beschermfactor of twee beschermfactoren.
 • NEN-EN 1731: Oog- en gezichtsbeschermingsmiddelen van geweven draad.
 • NEN-EN 1836: Oogbescherming: zonnebrillen en zonlichtfilters voor algemeen gebruik.
 • NEN-EN 1938: Oogbescherming: stofbrillen voor gebruikers van motoren en bromfietsen.
 • NEN-EN 13178: Persoonlijke oogbescherming: oogbeschermers en gezichtsbeschermers voor gebruikers van sneeuwscooters.
 • NPR-CR 13464: Leidraad voor de keuze, gebruik en onderhoud van beroepsmatige oog- en gezichtsbeschermers.
 • NEN-EN 14458: Gezichtsbeschermkappen en vizieren voor helmen voor brandweer, ambulance- en hulpdiensten.
 • NEN-EN 12254:2010: Afschermingen voor werkplekken met lasers – Veiligheidseisen en beproeving.

> LEES OOK: PBM-verordening, race tegen de klok?

Meer weten over het juiste type beschermingsmiddel? PBMwijzer helpt u met onafhankelijke informatie, gebaseerd op de Gids PBM, hét standaardwerk voor PBM.

PBMwijzer goed beschermd aan het werk