nieuws

Minder verzuim met Huis van Werkvermogen

Persoonlijke ontwikkeling

Duurzaam inzetbaar, ja graag. Maar hoe krijgen we dat voor elkaar als organisatie, team of individu? De masterclass ‘Verzuimmanagement, van verzuim naar werkvermogen’ biedt u een effectieve combinatie van theoretische e-learning en klassikale praktijktraining.

Minder verzuim met Huis van Werkvermogen

Het model van het Huis van Werkvermogen vormt de kern van de e-learningmodule. Met dit huis kunnen organisaties, teams of individuele medewerkers inschatten hoe goed zij lichamelijk en psychisch in staat zijn om het werk uit te voeren. Dit heet het werkvermogen. De Finse prof. dr. Juhani Ilmarinen heeft dit model ontwikkeld. In het navolgende interview vertelt hij er iets meer over.

Wat houdt het Huis van Werkvermogen precies in?

Finse bedrijven werken vaak met dit model. Het is een metaforisch huis van vier verdiepingen. De eerste drie verdiepingen beelden de privéomstandigheden van een werknemer uit. Daarbij gaat het om zijn fysieke en mentale gezondheid, kennis en vaardigheden en waarden en houding. De vierde verdieping staat voor werk en alles daar omheen.

Om ervoor te zorgen dat het huis een stevig fundament heeft, moeten werknemers en werkgevers samenwerken voor een duurzame werk-privébalans. Als die balans niet goed is, merk je dat zowel in hun privéleven als op de werkvloer. Is de balans wel goed, dan zitten werknemers beter in hun vel, is hun productiviteit hoger en hun verzuim lager. Dat levert een win-win situatie op die dit systeem populair maakt onder werkgevers.

Moet een werknemer niet zelf zorgen dat hij goed presteert?

Op de eerste drie verdiepingen van het Huis van Werkvermogen, die over je eigen leven gaan, heb je alleen zelf invloed. Werknemers zijn bijvoorbeeld verantwoordelijk voor hun eigen gezondheid. Werknemers kunnen daarentegen vaak geen invloed uitoefenen op het werk, de vierde verdieping. Om alle verdiepingen van het huis aandacht te geven, moeten werkgever en werknemer dus samenwerken.

Veel grote, bekende bedrijven werken al met het Huis van Werkvermogen, ook in Nederland. Toch zie ik dat bedrijven minder aan de HR-kant doen. Zo is er vaak wel aandacht voor de gezondheid van mensen, maar zoals gezegd kunnen mensen daar zelf veel aan doen. Bedrijven zouden juist meer de herindeling van taken moeten oppakken, of de verbetering van managementvaardigheden.

Hoe kunnen we goed wonen in het Huis van Werkvermogen?

Door prioriteiten te stellen. En hoe we dat samen kunnen oppakken. Dat prioriteiten stellen heeft betrekking op verschillende domeinen: gezondheid, waarden, familie, werk … er moet zoveel gebeuren. Bedrijven kunnen niet altijd op dezelfde voet doorgaan. Dat maakt prioriteiten stellen zo belangrijk.

In Nederland doet men al veel onderzoek naar duurzame inzetbaarheid. Dat betekent dat bedrijven van een heleboel onderdelen weten waar de verbetermogelijkheden liggen. De vraag is: waar begin je? Waar liggen de prioriteiten?

> TIP: Volg de masterclass Verzuimmanagement, van verzuim naar werkvermogen

Reageer op dit artikel