artikel

Het risico: Gedragscode werknemers bij klantcontacten

RIE

 

  • Een werknemer stelt zich altijd voor met zijn naam.
  • Een werknemer legt uit wat de burger kan verwachten en hoe procedures verlopen.
  • Aan het einde van een gesprek maakt de werknemer de burger duidelijk hoe, bij wie en op welk moment hij terecht kan met eventuele vragen.
  • Een werknemer tutoyeert in principe niet.
  • Een werknemer gaat geen discussie aan over de beleidsuitvoering of de politieke aspecten daarvan.
  • Wanneer een burger op een bepaald tijdstip is opgeroepen, mag er geen sprake zijn van een lange wachttijd. Als dat toch het geval is, vertelt de werknemer de burger waarom dit is gebeurd en verontschuldigt hij zich.
  • Een werknemer wekt geen verwachtingen of doet geen toezeggingen waarvan onduidelijk is of ze kunnen worden nagekomen.
  • Een werknemer geeft gemaakte fouten toe, biedt zijn excuses aan en maakt duidelijk hoe en wanneer de fout wordt hersteld. Hij wijst de burger ook op de mogelijkheid om een klacht in te dienen.
  • Een werknemer is verplicht om agressie en geweld te melden. Datzelfde geldt voor gedrag of een voorwerp dat gevaar kan opleveren.

 

Voor u geselecteerd: Arbo- en Milieutools

 

Afbeelding

 

Vergemakkelijk uw werkzaamheden als arbo- en milieufunctionaris! Arbo- en milieutools is het beste hulpmiddel bij het verbeteren van uw vaardigheden en het daadwerkelijk implementeren van de wet- en regelgeving.

 

Meer informatie in de shop.

Reageer op dit artikel