artikel

Goed communiceren loont bij RI&E

RIE

De RI&E is een hulpmiddel om het arbo-bewustzijn in een organisatie te vergroten. Als het goed is, levert dat aan het einde van de rit een plan van aanpak op voor veiliger en gezonder werken. Als het nog beter is, zijn alle betrokkenen gemotiveerd om zich voor die maatregelen in te zetten. Een breed draagvlak is dan een must. Of het lukt om ook het management betrokken te krijgen, hangt voor een belangrijk deel af van goede communicatie.

 

Positief imago
‘Goede communicatie begint al bij het uitleggen van de bedoeling van de RI&E en het belang ervan voor iedere medewerker’, stelt Marcel Balm, senior adviseur en opleider. Hij is gespecialiseerd in gedrag(sverandering) en communicatie rondom veilig en gezond werken. Doe dat helder en duidelijk, in normalemensentaal. Arbo-jargon over wettelijke verplichtingen en regeltjes roept vooral weerstand op. ‘Zorg dat mensen de RI&E zien als een kans om veiligheid in kaart te brengen en verstandige maatregelen te treffen. Dan creeer je een veel positiever imago voor dit onderwerp’, aldus Balm. En daardoor meer betrokkenheid en draagvlak.

Ook bij de terugkoppeling van de uitkomsten van de RI&E speelt communicatie een belangrijke rol. ‘Betrek medewerkers niet alleen op het juiste moment bij het onderzoek, maar presenteer de resultaten ervan ook op een toegankelijke manier’, aldus Balm. ‘Bijvoorbeeld met concrete voorbeelden van door te voeren verbeteringen.’

 

Bedrijfscultuur
Verder bepaalt de bedrijfscultuur in belangrijke mate de communicatiestijl. Die cultuur heeft twee aspecten. Ten eerste: hoe ver is het bedrijf zelf met gezond-en-veilig-werken-issues? Balm: ‘In een bedrijf waar mensen zich realiseren dat het in hun eigen belang is om goed op te letten en veilig te werken, vallen onderwerpen als vitaliteit en leefstijl in vruchtbare bodem. Dat maakt erover communiceren eenvoudiger.’ Ten tweede: hoe ga je met elkaar om? In een bedrijf waar leidinggevenden veel met werknemers omgaan, moet de insteek van een RI&E-project anders zijn dan bij een bedrijf waar de directeur bepaalt wat er gebeurt. En, zo benadrukt Balm: ’De manier waarop je een RI&E uitvoert, moet aansluiten bij de bestaande bedrijfscultuur. Dat is het meest effectief.’

 

Wilt u meer weten over het belang van effectieve communicatie voor de RI&E?

 

AfbeeldingKom naar de Dag van de preventiemedewerker op 21 juni en schuif aan bij thematafel 8 ‘De rol van communicatie bij de RI&E’ van Marcel Balm. 

Reageer op dit artikel