artikel

Aparte RI&E

RIE

Voor bedrijven met meer dan een vestiging geldt dat men in principe kan volstaan met een RI&E. Daarbij wordt ervan uitgegaan dat in alle vestigingen dezelfde werkzaamheden met dezelfde middelen worden verricht en dat alle vestigingen op dezelfde manier zijn georganiseerd en ingericht. Om er zeker van te zijn dat zo’n integrale RI&E aan de eisen voldoet, is het verstandig om bij het maken ervan na te gaan of alle op de vestigingen voorkomende risico’s voldoende duidelijk in de RI&E aan de orde komen.

Reageer op dit artikel