artikel

Callcenters

RIE

Aandachtspunten/Maatregelen

 

De vluchtwegen en nooduitgangen moeten vrij zijn van obstakels.

De daglichttoetreding moet voldoende zijn. In het algemeen geldt een beperkte algemene indirecte verlichting met een lichtsterkte van 175 lux. Plaatselijk moet in een aanvullende indirecte verlichting kunnen worden voorzien, zodat de totale verlichtingssterkte ongeveer 350 lux is.

Callcenters moeten ordelijk zijn. Elektriciteitssnoeren moeten zijn weggeborgen en/of worden vastgezet, struikelgevaar moet worden voorkomen. Hoge kasten, waarbij laden kunnen worden uitgetrokken en stellingen moeten stabiel zijn.

Het werkoppervlakte moet voldoen aan de NEN norm 1824. De werkplekergonomie moet worden gehandhaafd. In 2010 is NEN 1824 herzien.

De oppervlaktevereisten zijn: 6 m2 voor een werkplek met een CRT beeldscherm en 5 m2 voor een werkplek met een plat beeldscherm. Een werkplek is pas een werkplek als meer dan 2 uur per dag of meer dan 1 dag per week wordt gewerkt.

Voor werkplekken in callcenters waar minder dan 2 uur per dag of minder dan 1 dag per week wordt gewerkt, wordt de apparatuurnorm van 2 m2 gehanteerd.

Vooral kleinere callcenters zijn gevestigd in ruimten die daar niet optimaal voor zijn ingericht (slecht daglicht, werkplekken dicht op elkaar). Bij tijdelijke uitbreiding worden vaak allerlei oplossingen gezocht om het aantal werkplekken uit te breiden, veelal in ruimten die voor andere doeleinden zijn bestemd en dus niet geschikt zijn voor die werkzaamheden.

De inrichting van de werkplek is van belang voor de werksfeer. Een verbeterde inrichting heeft positieve invloed op de arbeidstevredenheid van de medewerkers. Hierbij wordt gekeken naar: het tapijt, sanitair en de garderobes, de akoestiek van de plafonds, aparte plekken voor het houden van gesprekken en aparte koffieplekken. Het creeren van zo veel mogelijk rust is belangrijk. Hierdoor is het mogelijk het ziekteverzuim teug te dringen en de efficiency te verbeteren.

Wetgeving

Arbowet art. 3 Arbobeleid; Arbowet art. 5 Inventarisatie en evaluatie van risico’s; Arbobesluit art. 3.19 Inrichtingseisen, afmetingen en luchtvolume van ruimten; bewegingsruimten op de arbeidsplaats

Reageer op dit artikel