artikel

Kwaliteit RI&E

RIE

De controle van de kwaliteit van de RI&E is een heikel punt. Een door een deskundige uitgevoerde RI&E zou goed moeten zijn, maar een ondernemer of directeur blijft zelf te allen tijde aansprakelijk voor de kwaliteit ervan. De Inspectie SZW zal als regel geen inhoudelijke, kwalitatieve uitspraken doen over de RI&E en de toegepaste medthode om daartoe te komen. Zij kan soms wel aangeven wat er niet goed is of wat ontbreekt. Degene die dus de kwaliteit van de RI&E moet controleren, hoe moeilijk ook, is de werkgever zelf.

 

In elk geval geldt dat een kwalitatief goede RI&E:

  • voortkomt uit een planmatige aanpak door het verantwoordelijke management. Dit blijkt bijvoorbeeld uit een systematische planning en aanpak en uit verantwoordelijkheden waarvoor voldoende draagvlak bestaat binnen de organisatie;
  • bestaat uit een volledige en betrouwbare inventarisatie van de belangrijkste arbeidsrisico’s;
  • onderwerpen omvat die in de RI&E beschreven moeten zijn (zoals taken preventiemedewerker, plan van aanpak, toegang van werknemers tot arbodeskundigen);
  • is uitgevoerd door een of meer deskundige personen en indien nodig is getoetst door minimaal een kerndeskundige;
  • de actuele stand van zaken weergeeft en wordt geactualiseerd als de situatie daar aanleiding toe geeft;
  • op schrift staat, maar ook elektronisch beschikbaar mag zijn. De werkgever overlegt over het arbobeleid met de or of de personeelsvertegenwoordiging. In overleg wordt bepaald wanneer een actualisatie van de RI&E nodig is;
  • aandacht besteedt aan bijzondere categorieen werknemers.

 

 

 

Boekentip: nieuwe druk RI&E in 100 vragen

 

Iedere organisatie is verplicht om een RI&E uit  te voeren. Heeft u vragen over hoe dat moet en wat er komt kijken bij het maken van een Plan van Aanpak? Met dit boekje krijgt u korte antwoorden op korte vragen.

 

Meer informatie en bestellen

Reageer op dit artikel