nieuws

Alles draait om de RI&E

RIE

De risico-inventarisatie & -evaluatie (RI&E) is al sinds 1 januari 1994 verplicht voor alle werkgevers. Toch heeft nog bijna de helft van de Nederlandse bedrijven geen RI&E uitgevoerd. De Week van de RI&E onderstreept het belang van een goede risico-inventarisatie.

Alles draait om de RI&E

Van 15 juni tot en met 19 juni 2015 draait alles om de RI&E. Overal in Nederland zijn activiteiten zoals gratis adviesgesprekken, scans, workshops of korting op opleidingen. Op www.rie.nl vind je de volledige activiteitenagenda. De activiteiten zijn allemaal bedoeld om ondernemers aan te moedigen om echt aan de slag te gaan met de RI&E of de bestaande RI&E weer eens op te pakken, met als doel om veilig en gezond werken te integreren in het bedrijfsproces.

Inspectie SZW

Om te onderstrepen dat het uitvoeren van de RI&E niet vrijblijvend is, doet ook de Inspectie SZW mee aan de Week van de RI&E. Duizend kleine bedrijven en instanties krijgen waarin hen wordt gevraagd de RI&E inclusief het bijbehorende Plan van Aanpak op te sturen naar de Inspectie. Ook wordt gevraagd naar de aanwezigheid van een preventiemedewerker in het bedrijf. Bedrijven die geen, of geen goede RI&E met bijbehorend Plan van Aanpak opsturen, krijgen een waarschuwingsbrief. Ook worden deze bedrijven geselecteerd voor een inspectiebezoek in 2016.

Bewust ondernemen

Het thema van 2015 is Bewust Ondernemen. Ondernemen kan niet zonder risico’s, maar een bewuste ondernemer heeft die risico’s wel in beeld. Bedrijven die actief zijn op het gebied van veilig en gezond werken hebben meer tevreden medewerkers (=productie), een betere positie op de arbeidsmarkt en blijken andere processen ook vaak beter op de rit te hebben. De Week van de RI&E is een initiatief van het Steunpunt RI&E in samenwerking met MKB Nederland en de sociale partners om extra aandacht te vragen voor veilig en gezond werken, met als basis de RI&E.

 

Reageer op dit artikel