nieuws

Scheel zien van beeldschermwerk

RIE

We weten het inmiddels allemaal: werken achter een beeldscherm is niet zonder risico’s. Frequent beeldschermwerk kan leiden tot klachten aan het bewegingsapparaat, en dan vooral aan armen, nek en schouders (RSI, ook wel KANS of CANS), slechte doorbloeding door te weinig beweging, scheel zien …

Scheel zien van beeldschermwerk

Scheel zien?! Natuurlijk wordt de beeldschermwerker niet echt scheel. Maar veelvuldig en langdurig beeldschermwerk kan wel degelijk  klachten aan de ogen veroorzaken.

Risico’s gezichtsvermogen door beeldschermwerk in RI&E

Het is een fabel dat het gezichtsvermogen achteruit zou gaan door beeldschermwerk. Wel kunnen er klachten aan de ogen ontstaan, zoals vermoeide of tranende ogen en dubbelzien. De risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) moet dan ook specifiek aandacht besteden aan de risico’s voor het gezichtsvermogen als gevolg van beeldschermwerk.

> LEES OOK: Zo vergeet u niets in de RI&E

Werknemers mogen gezichtsvermogen laten checken

Werkgevers zijn conform het Arbobesluit verplicht om werknemers in de gelegenheid te stellen hun gezichtsvermogen te laten onderzoeken in relatie tot het te verrichten beeldschermwerk. Daarnaast moet de werkgever de werknemers periodiek (één keer per twee jaar) de gelegenheid geven hun gezichtsvermogen te laten testen. Zo’n onderzoek kan deel uitmaken van het periodiek arbeidsgezondheidskundig onderzoek (PAGO). Medewerkers met oogklachten hebben recht op onderzoek en advies van een deskundige.

Aandachtspunten voor vermoeidheids- en oogklachten

Belangrijke aandachtspunten voor vermoeidheids- en oogklachten bij beeldschermwerk zijn:

  • kwalitatief slecht beeldscherm;
  • spiegeling of lichtweerkaatsing van lampen of vensters op het scherm;
  • extra inspanning van de ogen doordat men te dichtbij zit of het scherm slecht staat opgesteld;
  • langdurig doorwerken zonder pauze;
  • geen goede bril/contactlenzen;
  • een slecht binnenklimaat (schoonmaak, temperatuurbeheersing).

Beeldschermbril

Voor mensen die veelvuldig aan een beeldscherm werken is het van groot belang de werkplek zo optimaal mogelijk in te richten. Toch kan het zijn dat de kijkafstand tot het scherm voor de gebruiker niet in orde is. Een beeldschermbril kan dan nodig zijn. Die noodzaak moet blijken uit een oogonderzoek. Veel werkgevers vergoeden zo’n beeldschermbril.

Reageer op dit artikel