nieuws

Hoe veilig is een heftruck?

RIE

In de RI&E gaat de aandacht uit naar onder andere arbeidsmiddelen, inrichting van de arbeidsplaats en gebruik van gevaarlijke stoffen. En als het goed is ook naar de gedragingen van werknemers.

Hoe veilig is een heftruck?

Vergeet daarbij dan vooral niet het gedrag van bijzondere groepen als mindervaliden. Hoe belangrijk dat laatste kan zijn, maakt deze ongevalsbeschrijving duidelijk.

Heftruck rijdt collega aan

In een middelgroot productiebedrijf loopt een werknemer samen met zijn teamleider over de lakstraat, een verbindingsweg naar het magazijn met looppad en rijbaan. Zowel interne transportmiddelen als werknemers te voet maken er gebruik van. Een heftruckchauffeur rijdt op dat moment achteruit richting magazijn. Ergens op het looppad rijdt de heftruck de werknemer aan. Die komt onder de achterwielen van de heftruck terecht. Een getuige: “Het slachtoffer zat beklemd tussen de achterwielen van de heftruck. Wij hebben die met twee pompwagens omhoog gepompt en hem bevrijd. Daarna is hij met een ambulance naar het ziekenhuis vervoerd.” Door de aanrijding loopt het slachtoffer letsel op, waaronder een verschoven rechterknieschijf, gebroken linkerenkel en ontwrichte linkervoet.

De heftrucks leveren gevaar op voor de voetgangers

Slalommen om obstakels

De chauffeur van de heftruck verklaart: “Ik moest bij de lakstraat een pallet ophalen voor een wachtende vrachtwagen. Die bleek niet klaar. Ik reed achteruit omdat ik niet kon keren. Ik moest goed uitkijken met al die boxen, pallets, gietbakken en pilaren overal. Een soort slalom: alles in de gaten houden. Dat gaat een keer mis. Ik had de twee collega’s gezien. Ineens lag een van hen onder mijn wielen.” Uit het onderzoek blijkt de lakstraat een brede verbindingsweg van 4 m breed en 35 m lang naar het magazijn en de uitgangsoverheaddeur. Aan beide kanten van de weg staan stellingen met producten en pallets erop. Op diverse plaatsen staan pallets, metalen boxen met onderdelen en producten, en karretjes.

Verbindingswegen niet veilig

De verbindingswegen in dit bedrijf zijn niet veilig. Een aantal heftrucks is continu bezig om producten, boxen en lasten te verplaatsen. Veel van deze spullen staan op de rijbaan/het looppad. Hierdoor moeten een heftruck extra handelingen verrichten en omrijden om hun weg te vervolgen. Ook komen de werknemers te voet in de directe nabijheid van de rijdende heftrucks. De heftrucks leveren zo gevaar op voor de voetgangers. Er staan geen verkeersborden, -lichten of -spiegels om de chauffeurs van een heftruck te attenderen op gevaren bij het in- en uitrijden van de verschillende ruimtes.

De trap af, de rijbaan op

Vlakbij de ongevalsplaats is een trap naast de rijbaan/het looppad. Iedereen die de trap afkomt, belandt automatisch op de rijbaan waar ook heftrucks rijden. Het bedrijf heeft geen verkeersregels vastgesteld of maatregelen genomen ter begrenzing van de snelheid. Saillant detail: een derde van de werknemers in het bedrijf bestaat uit mensen van de sociale werkvoorziening. Zij zijn mindervalide: drie van hen, onder wie het slachtoffer, zijn slechthorend.

Als het aan mij had gelegen, had hij nooit een heftruck mogen besturen

Geen bescherming mindervaliden

Uit de RI&E en het plan van aanpak blijkt dat over deze en andere groepen bijzondere werknemers (uitzendkrachten, vakantiewerkers) wat vragen zijn gesteld en bevestigend beantwoord. Daarbij is het gebleven. Er is voor hen geen enkele extra beschermende maatregel genomen. Zoals een specifieke kleur kleding/overall om slechthorenden herkenbaar te maken. Of een betere opleiding voor heftruckchauffeurs met speciale aandacht voor deze categorie werknemers. De chauffeur die dit ongeval heeft veroorzaakt, heeft zelfs geen heftruckcertificaat. Zijn leidinggevende: “Als het aan mij had gelegen, had hij nooit een heftruck mogen besturen.” En: “Wat mij betreft moeten de mensen met een gehoorbeperking in een afgeschermde werkzone werken.”

Boeterapport

Het boeterapport vermeldt overtreding van artikel 3.14 lid 1 en 4 van het Arbobesluit: De wegen op de arbeidsplaats van het bedrijf zijn niet zodanig gelegen en ingericht dat voetgangers en voertuigen en transportmiddelen ze op eenvoudige wijze, veilig en overeenkomstig hun bestemming kunnen gebruiken. Het boetebureau legt op basis van dit rapport alle argumenten van het bedrijf terzijde en concludeert: “De veiligheid van de inrichting van arbeidsplaatsen mag niet afhangen van menselijk gedrag. Vooral alledaagse, routinematige werkzaamheden kunnen gemakkelijk leiden tot verminderde oplettendheid, met alle (nare) gevolgen van dien. Juist omdat menselijk gedrag niet altijd voorspelbaar is, en temeer omdat een aantal van uw werknemers (onder wie het slachtoffer) gehoorproblemen heeft, dient de werkgever ervoor te zorgen dat arbeidsplaatsen veilig zijn en werknemers zich niet in gevaarlijke zones kunnen en hoeven te begeven, zoals de werkzones van voertuigen en transportmiddelen.” Het bedrijf betaalt het oplegde boetebedrag van 4500 euro.

 

Auteur: Ehsan Kermani

[box type=”shadow” ]> U vindt heel veel over de RI&E in het RI&E-dossier.
> Vind de antwoorden op al uw RI&E-vragen in RI&E in 100 vragen[/box]

Reageer op dit artikel