opleiding

RIE

Begeleiden en Toetsen van Dynamische RI&E | 7 november 2019

Thema: dynamische RIE, RI&E

Soort opleiding: Opleiding

Prijs: €599

De klassieke RI&E is in de praktijk nogal eens een papieren tijger die in de la verdwijnt. Een gemiste kans om veilig en gezond werken levend te houden in uw organisatie. Met de dynamische RI&E gebeurt dat niet. Toch moet ook de dynamische RI&E worden getoetst, want een RI&E is alleen geldig als deze het “stempel” heeft van een gecertificeerde kerndeskundige. Alleen, hoe doet u dat?

Begeleiden en Toetsen van Dynamische RI&E | 7 november 2019

De dynamische RI&E draait om een proces dat zich in een groep voltrekt. Dat kan een afdeling zijn of een bedrijf, waarbij het per onderdeel kan verschillen hoe dit in de bedrijfsvoering is geïntegreerd. Het werken met een dynamische RI&E vraagt voor iedere betrokkene een andere rol.

Voor de OR, de HR-adviseur, de directie, de leidinggevende en de medewerkers, maar ook voor de kerndeskundige die de RI&E moet toetsen. Met deze opleiding verankert u de RI&E in uw organisatie zodat de werknemers deze uiteindelijk zelf kunnen onderhouden.

Wat leert u?

 • De klassieke RI&E van een Dynamische RI&E te onderscheiden;
 • U leert hoe u in de praktijk met een dynamische RI&E werkt;
 • U ziet hoe dit past bij de organisatie of afdeling die de RI&E opstelt;
 • De aansluiting te vinden met de organisatie of onderdeel daarvan;
 • U ontdekt wat de rol is van anderen zoals de werknemers, de OR, HR-adviseur en de directie;
 • Op een procesmatige manier te kijken naar de RI&E;
 • U kunt dit proces voortaan optimaal begeleiden.
 • Welke kaders u in ieder geval moet gebruiken voor het toetsen van de RI&E;
 • Hoe u een toetsrapport kunt opstellen.

Bestemd voor:
Kerndeskundigen zoals:

 • Arbeidshygiënist
 • A&O- deskundige
 • Hoger Veiligheidskundige
 • Bedrijfsarts

Meer informatie & inschrijven

Reageer op dit artikel