opleiding

RIE

Van RI&E naar cultuurverandering | 7 november 2019

Thema: bedrijfscultuur, cultuur, RI&E, veiligheidscultuur

Soort opleiding: Opleiding

Prijs: €599

Deze opleiding leert u een brug te slaan tussen RI&E en cultuurverandering. Naast diepgaande inzichten in de sociaalpsychologische factoren die zich binnen organisaties afspelen als het gaat om risico’s en het invoeren van maatregelen krijgt u inzicht in uw rol en uw aanpak.

Van RI&E naar cultuurverandering | 7 november 2019

U draagt als adviseur bij aan optimale arbeidsomstandigheden en een effectieve arbo-organisatie. u houdt gezondheid en veiligheid op de agenda van uw organisatie. Maar u begeleidt ook het invoeren van maatregelen die voortkomen uit de risico inventarisatie-, en evaluatie (RI&E).

Daarbij willen u en uw organisatie werken aan gedrag en cultuur. Meer inzichten in het begeleiden van veranderingen en de menselijke factor komen dan goed van pas!

Naast alle uitvoeringsmaatregelen die de RI&E met zich meebrengt, willen mensen en organisaties meer. Het gaat niet alleen om maatregelen treffen, maar om het werkelijke doorvoeren van veranderingen.

Deze masterclass leert u een brug te slaan tussen RI&E en cultuurverandering. Naast diepgaande inzichten in de sociaalpsychologische factoren die zich binnen organisaties afspelen als het gaat om risico’s en het invoeren van maatregelen krijgt u inzicht in uw rol als begeleider en in de effecten van verschillende aanpakken. Zo worden alle ambities waargemaakt. Van de organisatie en uzelf.

Wat leert u?

  • U maakt kennis met de harde en zachte kanten van risicomanagement.
  • U leert het gedrag van de werknemers te begrijpen, te verklaren en te beïnvloeden.
  • U krijgt inzicht in welke factoren een rol spelen bij gedragsveranderingen en hoe deze elkaar beïnvloeden.
  • U leert welke invloed beleid, organisatiestructuur, leiderschap en systemen hierop hebben en wat uw rol hierin is.
  • U ontdekt dat elke situatie vraagt om een passende aanpak door het aanreiken van verschillende gedragsmodellen.
  • U ontwikkelt vaardigheden om succesvol te adviseren over de RI&E, managementsystemen en ontwikkeling van organisatiecultuur.

Bestemd voor:

  • Werknemers die aangesteld zijn als preventiemedewerker, maar nog geen functie als arbocoördinator hebben vervuld.
  • Beginnende arbocoördinatoren

Meer informatie & inschrijven

Reageer op dit artikel