opleiding

RIE

De RI&E en het plan van eisen

Volgens de Arbowet moet ieder bedrijf een risico inventarisatie en evaluatie (RI&E) hebben. De RI&E geeft inzicht in de gevaren en risico’s die zich op het gebied van veiligheid en gezondheid binnen de ondernemingen kunnen voordoen.

De RI&E en het plan van eisen

De manier waarop organisaties de RI&E uitvoeren varieert sterk en leidt ook nog wel eens tot discussies. Zo is het bijvoorbeeld de vraag of zaken die goed op orde zijn ook beschreven moeten worden. Wat is handig en wat zegt de Arbowet hierover? En vooral: hoe vermijdt u dikke RI&E-rapporten die de aandacht afleiden van zaken die zorgen voor een veiliger werkomgeving?

Veel betrokkenen realiseren zich niet dat zij invloed kunnen uitoefenen op de uitvoering van de RI&E. Door bewust na te denken over uw RI&E-aanpak en de juiste keuzes te maken, gaat de kwaliteit van uw RI&E omhoog.

Tijdens deze opleiding leert u om proactief en praktisch met uw RI&E om te gaan. Daarmee heeft u meer resultaat en heeft u meer invloed op de werkwijze en het beleid rond veilig en gezond werken in uw organisatie. Vele praktijkvoorbeelden onderstrepen het belang van een proactieve aanpak van de RI&E en laten u zien hoe u dat in de praktijk aanpakt.

Bestemd voor:

  • · Arbocoördinatoren
  • · Preventiemedewerkers
  • · Veiligheidskundig adviseurs
  • · HR-adviseurs
  • · OR-leden

Voor algemene informatie:

Ineke Rikkers
E-mailadres: incompany@vakmedianet.nl

Incompany trainingen:

Het komt regelmatig voor dat collega’s dezelfde trainingsbehoefte hebben. In dat geval kan een incompany training een voordelige keuze zijn die meer rendement oplevert dan een open training. De trainingen kunnen volledig op uw wensen en behoeften worden afgestemd.

Neem voor meer informatie contact op met:
Ineke Rikkers
incompanytrainingen@vakmedianet.nl

Meer informatie & aanvragen

Reageer op dit artikel