artikel

Herziening NEN 4000

Veilig werken

NEN 4000 moet beter aansluiten bij de praktijk. De norm is vooral gericht op de middengrote bedrijven, maar te zwaar voor de kleine en te betuttelend voor de grote.

 
Voor hun veiligheidsbeleid hebben grotere bedrijven eerder behoefte aan een algemene lijn. Ze willen geen risicoscenario’s, maar liever een methodiek om die risico’s vast te stellen. Daarmee kunnen zij wat er in de norm staat, eenvoudig overzetten naar de in het bedrijf gangbare systematiek.
 
Kleinere bedrijven vinden dat vaak te moeilijk of te abstract. Ze hebben liever een opsomming van bestaande risicoscenario’s, waar ze hun eigen situatie in kunnen herkennen.
 
Als je vooral let op de overeenkomsten en wat minder op de verschillen, is de beheersing van de risico’s voor iedereen het belangrijkste. De uitdaging is om dat vooral praktisch te formuleren.
 
De belangrijkste onderwerpen bij de herziening van NEN 4000 zijn:
 
– Terminologie, bijvoorbeeld: wat verstaan we onder ‘certifi catie’? Toch geen bewijs van deelname aan een informatieve bijeenkomst?
 
– De aansluiting van de bhv bij de RIE. Die kan beter. De vraag is alleen: hoe?
 
– Checklist: hoe bepaal je of je voldoet aan de norm?
 
– Scenario’s: waar houd je rekening mee? Hoe pak je dat systematisch aan?
 
– Prestatie-indicatoren: hoe maak je de eisen toetsbaar, en hoe controleer je of aan de eisen is voldaan?
 
– Hoeveelheid bhv’ers: als de formule niet bruikbaar is, wat dan? Gezond verstand, een heldere systematiek of beide? Wat zijn dan de criteria?
 
Het nieuwe normontwerp NEN 4000 wordt verwacht in maart 2008. Voor meer informatie: mailto:arbeid@nen.nl
 
 

Reageer op dit artikel