artikel

Afwijzing moslimsollicitant

Veilig werken

Zij geeft tijdens dat gesprek aan dat de man de functie wel zou hebben gekregen als hij haar de hand had geschud. De gemeente bevestigt de afwijzing ook schriftelijk.
De afgewezen sollicitant stapt naar de Commissie Gelijke Behandeling. Die is van oordeel dat de gemeente op het punt gelijke behandeling de wet heeft overtreden. Vervolgens stapt de man naar de rechter. Hij wil een verklaring voor recht dat de gemeente onrechtmatig heeft gehandeld, zodat hij aanspraak kan maken op schadevergoeding.

De rechtbank constateert dat de CGB veel waarde hecht aan het feit dat de man later aangaf wel bereid te zijn mannen en vrouwen gelijk te behandelen. Hij zou vrouwen dan op een gelijke, alternatieve, wijze begroeten. Maar dat is hier niet van belang, omdat het afwijzingsbesluit van de gemeente hier centraal staat. De rechtbank stelt vast dat de gemeente indirect onderscheid naar godsdienst heeft gemaakt, tenzij zij een valide rechtvaardigingsgrond aan kan voeren.

<P>De rechtbank merkt op dat het schudden van de hand in Nederland als een gebruikelijke vorm van begroeting en als beleefdheidsvorm wordt gezien. Het weigeren om een hand te geven kan dan ook als onbeleefd of kwetsend worden ervaren, vooral als die weigering wordt ingegeven doordat de betreffende persoon van het andere geslacht is.

De klantmanager is de contactpersoon van de Dienst SZW naar de burger. Hij ontvangt klanten namens de dienst. Voor een groot deel van deze klanten geldt dat zij het schudden van handen als een passende begroeting en beleefdheidsvorm zien. Van de gemeente kan niet worden gevraagd dat zij deze in Nederland gebruikelijke vorm van begroeten niet meer in acht neemt. De gemeente heeft dan ook niet onrechtmatig gehandeld.

Reageer op dit artikel