artikel

Arbocatalogus Gezond Uitgeven! positief getoetst

Veilig werken

De arbocatalogus is tot stand gekomen na intensieve samenwerking door de sociale partners. Zo waren medewerkers uit uitgeverijen vanaf de start bij de ontwikkeling betrokken. Ook is de digitale arbocatalogus tijdens het bouwproces uitgebreid getest op gebruikersvriendelijkheid door toekomstige gebruikers. Gezond Uitgeven! liet zich bij het ontwerp- en bouwproces van de arbocatalogus bijstaan door de adviseurs van De Goede Praktijk.

 

Al voordat de arbocatalogus begin januari 2009 het licht zag, hebben de architectenbureaus hun interesse getoond in de arbocatalogus van Gezond Uitgeven! Dit heeft ertoe geleid dat zij gebruik zullen gaan maken van de basis van de arbocatalogus en ook van de digitale infrastructuur, zoals die op genoemde website is ingericht.

 

Andere branches hebben ook reeds hun interesse getoond om te leren van de ervaringen die binnen de uitgeverijen zijn opgedaan.

Reageer op dit artikel