artikel

‘Dat vul ik later wel in’

Veilig werken

Auteur: Walter Baardemans

 

Anderhalf miljoen Nederlanders boven de zestien jaar, een op de tien mensen, hebben moeite met lezen en schrijven. Het gaat om werkenden en niet-werkenden, twee derde autochtonen en een derde allochtonen. Van de beroepsbevolking kan zes procent alleen eenvoudige teksten begrijpen. Ook op hogere niveaus kunnen mensen moeite hebben met lees- en schrijftaken binnen hun functie. Stichting Lezen & Schrijven is sinds 2004 aanjager in de aanpak van laaggeletterdheid.

 

Volgens de stichting raakt laaggeletterdheid het hart van onze samenleving. Directeur Margreet de Vries: “Niet goed kunnen lezen en schrijven plaatst mensen buiten de samenleving. Door het taboe durven zij er niet over te praten. Laaggeletterdheid kost de maatschappij jaarlijks 537 miljoen euro, omdat de doelgroep vaker een beroep doet op de gezondheidszorg en werkloosheids- en arbeidsongeschiktheidsuitkeringen. Binnen bedrijven leidt laaggeletterdheid tot productiviteitsverlies, veiligheidsrisico’s en gebrekkige communicatie binnen bedrijven en met klanten.”

 

Overheid en sociale partners onderschrijven het belang om laaggeletterdheid aan te pakken. In een convenant tekenden zij in 2007 gezamenlijk voor de doelstelling om laaggeletterdheid in acht jaar tijd met 60 % te verminderen (tot 600.000 mensen). Het aantal werkende laaggeletterden (420.000) moet in 2015 zijn teruggebracht tot 168.000 werknemers.

 

Laaggeletterdheid komt vooral voor in beroepen waarvoor geen of een lage opleiding nodig is, zoals in de schoonmaaksector, beveiliging, afvalverwerking en productie. Ook in deze beroepen moeten werknemers steeds meer lezen en schrijven en worden teksten moeilijker.

Volgens De Vries beseffen nog te weinig bedrijven dat laaggeletterdheid op de werkvloer kan spelen. Zij ziet voor arbocoordinatoren en arbodeskundigen een belangrijke rol in de bewustwording van bedrijven en het herkennen en ondersteunen van laaggeletterden. “Dat is van belang voor de veiligheid op de werkplek en voor de gezondheid van werknemers. Je kunt voorkomen dat mensen met spanningen blijven rondlopen”, aldus De Vries.

 

Stichting Lezen & Schrijven ontwikkelde zelf het startpakket ‘Taalkracht voor bedrijven’ om te helpen bij een eigen aanpak. Het pakket helpt met goede voorbeelden en presentaties om de bewustwording binnen bedrijven te stimuleren.

Vakbonden en werkgeversorganisaties formuleerden in de Stichting van de Arbeid aanbevelingen voor een aanpak van laaggeletterdheid binnen bedrijven. Zij pleiten ervoor laaggeletterdheid in een open sfeer binnen bedrijven bespreekbaar te maken. Pas als bedrijven de problemen herkennen, is het mogelijk om laaggeletterdheid aan te pakken met gerichte scholing, aldus de Stichting van de Arbeid.

Reageer op dit artikel