artikel

Een defect verfpistool

Veilig werken

In september 2003 raakt zijn verfpistool verstopt. Als hij dit euvel probeert te verhelpen, spuit er plotseling met kracht verf uit het pistool, precies op zijn rechterhand waaraan hij vlak daarvoor gewond was geraakt. De verf dringt door in de weke delen van de wond. Na behandeling van een arts is hij enkele dagen arbeidsongeschikt. Een half jaar later stelt hij het uitzendbureau aansprakelijk voor blijvend letsel aan zijn hand.

De kantonrechter heeft de vordering afgewezen, omdat de werkgever niet in zijn zorgplicht zou zijn tekortgeschoten. De werknemer gaat in hoger beroep. Het gerechtshof overweegt dat voldoende is komen vast te staan dat de werknemer schade heeft geleden door het ongeval. Anderhalf jaar later heeft hij nog last van stijfheid in de tweede en derde vinger van zijn hand. Ook is er volgens een arts van de Arbeidsinspectie sprake van een forse functiebeperking van zijn rechterhand. Het is daarom aan de werkgever om te bewijzen dat hij zijn zorgplicht heeft nageleefd.

Maar de werkgever heeft niet aangetoond dat hij de werknemer instructies heeft gegeven hoe te handelen als een verstopping van het verfpistool niet kan worden verholpen. Een dergelijke instructie zou volgens de eigen stellingen van de werkgever moeten luiden: ‘Geen verdere pogingen ondernemen om de verstopping zelf te verhelpen, bijvoorbeeld door de spuitmond te verwijderen’. Een dergelijke instructie was op zijn plaats geweest. Want een werkgever zou toch moeten weten dat een werknemer die werkzaamheden moet uitvoeren met een verfpistool, zal trachten een ‘storing’ te verhelpen. Bovendien waren er geen handschoenen beschikbaar en er was ook geen sprake van enig toezicht. De werkgever is daarom in zijn zorgplicht tekortgeschoten en aansprakelijk voor de schade van de werknemer. De vordering van de werknemer wordt toegewezen.

Reageer op dit artikel