artikel

Goed gegrond

Veilig werken

Auteur: Hans van Krimpen

 

Leidinggevenden willen hun werknemer gemotiveerd en gezond houden en hun wensen en mogelijkheden in diverse leeftijdsfasen in acht nemen. Leeftijdsbeleid streeft ernaar om veroudering van competenties van werknemers tegen te gaan en hun inzetbaarheid te optimaliseren. Ouderen worden het meest geassocieerd met leeftijdsbeleid, maar ook jongeren kunnen in hun werkmethode verouderen. De definitie staat dus los van een specifieke leeftijd.
Leeftijdsbeleid bestaat uit een keten van processen waarin de verantwoordelijkheid voor verouderen van competenties verdeeld wordt tussen werkgever en werknemer. De organisatie krijgt hierbij een onderhoudstaak en de werknemer wordt meer verantwoordelijk voor de initiatieven om de kennis en vaardigheden op peil te houden.

 

De keten begint bij het omschrijven van leeftijdsgebonden problemen in de organisatie, nu of in de (nabije) toekomst. Dan volgt een rolbeschrijving van de betrokken instanties – bij leeftijdsbeleid het zichtbare groene licht voor de directie – en een goede selectie van werknemers. De keten eindigt bij het door de leidinggevenden tijdig observeren van waar het misgaat en het op de juiste wijze door hen ingrijpen met de steun van directie en P&O. De ondernemingsraad en eventueel een klankbordgroep kunnen als bewaker van het proces van leeftijdsbeleid optreden.

 

Als objectieve buitenstaander heeft de arboprofessional hier niet alleen een ondersteunende maar ook een toetsende rol. Deze adviseur kan aangeven waar het misgaat en de juiste adviezen hieraan koppelen. De inbreng van de arbodeskundige betekent een alert houden van werkgever en werknemer voor hun eigen verantwoordelijkheden. Leeftijdsbeleid is een continu proces.

 

Arboprofessionals, de directie, de ondernemingsraad en direct leidinggevenden hebben kennis nodig van de veranderende werknemer met diens levensfasen. Ook moeten zij weten welke boodschap de organisatie naar de werknemers uitzendt: het moet de leidinggevenden duidelijk zijn of de organisatie er serieus achter staat om te investeren in leeftijdsbeleid.
Leidinggevenden kennis en vaardigheden bijbrengen is een belonende taak van iedere arboprofessional. Het resultaat is dat mensen prettiger werken, de productie verbetert en intern verzuim vermindert.

Reageer op dit artikel