artikel

Improviseren boven organiseren

Veilig werken

Auteur: Walter Baardemans

 

Twaalf van de vijftien nieuwbouwprojecten bleken onlangs aantoonbaar onveilig. Dat komt mede omdat ontwerpers plannen veranderen zonder anderen op de bouwplaats daarover te informeren. Deze slechte communicatie leidt volgens de Inspectie Platform Constructieve Veiligheid tot levensgevaarlijke risico’s voor bouwvakkers en toekomstige gebruikers. In zijn algemeenheid is de kans op een ongeluk in de bouw al erg groot. De TNO-monitor Arbeidsongevallen in Nederland telde in 2006 maar liefst 22 dodelijke ongevallen in de sector. Bij 20.000 werknemers leidde een ongeval tot letsel en verzuim.

 

Ondanks deze cijfers is het bedrijfstakverslag 2007 van de brancheorganisatie Arbouw toch positief over de veiligheid in de bouw. Volgens deze organisatie bedroeg het gemiddelde percentage arbeidsongevallen door de jaren heen 4,8. Voor 2007 was dit 4,3 procent.

 

Volgens keuringsinstantie Aboma+Keboma lijkt het veiligheidsbesef bij bouwbedrijven echter tegen te vallen. Aboma+Keboma deed tijdens 2.753 zogenoemde veiligheidsadviesbezoeken bijna 84.000 waarnemingen. Het resultaat is iets beter dan voorheen, maar bij 34 procent van de waarnemingen constateerde Aboma+Keboma tekortkomingen in het veiligheids- en gezondheidsontwerp.
“De veiligheid in de bouw is nog niet op orde”, erkent Cor van den Berg, opsteller van de Aboma+Keboma rapportage. Hij verklaart de onveiligheid deels door het productieproces op de bouwplaats. “In de bouwnijverheid werken ontwerper, uitvoerende partijen, aannemers en onderaannemers dikwijls voor het eerst samen. Bovendien doet de bouwvakker zijn werk op steeds wisselende locaties. Dat maakt veiligheid ingewikkeld.”

 

“De veiligheid wordt groter als vaste partners een klus kunnen klaren”, meent hij. “De huidige versnippering vraagt veel organisatie. Organiseren is communiceren en dat gaat vaak fout. De meeste bouwers zijn niet erg communicatief. Ze spreken verwachtingen niet uit of andere partijen voldoen niet aan de verwachtingen. De bouw improviseert teveel.”

Onderzoek van de Arbeidsinspectie wijst gebrekkige veiligheidsplannen aan als belangrijkste oorzaak voor ongelukken. Gebrekkige communicatie of samenwerking is de tweede oorzaak van ongelukken.

Volgens Bouwend Nederland kunnen de V&G-plannen verbeteren als ontwerpers en opdrachtgevers meer informatie krijgen over de consequenties voor arbeidsomstandigheden en veiligheid van materiaalkeuzes en werkmethoden in de uitvoeringsfase.

 

Arbouw lanceert dit voorjaar branchebreed de Veiligheidsindex. Alle bedrijven in de bouwnijverheid kunnen straks gratis software downloaden om inzicht te krijgen in de veiligheidssituatie binnen het bedrijf en binnen de sector. Arbouw verzorgt de landelijke dataverwerking van de gegevens die de deelnemende bedrijven leveren. Een preventiemedewerker of KAM- coordinator beoordeelt voor de Veiligheidsindex de verschillende situaties op de bouwplaats. Is die steiger veilig of niet? Die informatie voert hij in een pda (personal digital assistant, red) in en de eindscores kan hij in de bouwkeet hangen. Zo krijg je als bedrijf gegevens om de bron aan te pakken waar de gevaren het grootst zijn.” Door de dataverzending aan Arbouw wordt een benchmark mogelijk.
 

Reageer op dit artikel