artikel

Kapperseczeem

Veilig werken

Volgens de kantonrechter is uit rapporten van deskundigen voldoende komen vast te staan dat het eczeem is veroorzaakt door het werken met de producten die PPD (p-phenyleen diamine) en mercapto bevatten. Ruim voor 1999 was uit de wetenschappelijke literatuur bekend dat PPD dermatitis kan veroorzaken. De stof werd in Finland al in 1998 verboden voor toepassing in haarverf. Tussen 1987 en 1999 heeft de Kappersbond FNV vijf folders uitgegeven over kapperseczeem. Ook over mercapto (latexallergie) in handschoenen was voor 1999 al het nodige bekend.
Uit dit alles concludeert de kantonrechter dat ten tijde van de blootstelling aan PPD en mercapto de gezondheidseffecten van het gebruik van producten waarin deze stoffen zaten, in de kappersbranche voldoende bekend waren of dat in elk geval konden zijn. Volgens de deskundige zijn er geen vervangingsmiddelen voor permanente haarkleuring die geen PPD bevatten. Er waren in die periode wel andere handschoenen verkrijgbaar, maar het is niet duidelijk welke handschoenen volledig vrij waren van mercapto.
In de rapportage staat dat er vaak vervuilde tubes met haarkleurproducten lagen. Er was maar een handdoek voor alle medewerkers. De kapsalon werd matig schoongemaakt en er lagen alleen dunne, slecht passende en snel kapotte handschoenen. Maar de werkgever betwist dit. De rechter vindt de bevindingen ook onvoldoende onderbouwd, zodat hij niet kan aannemen dat de werkgever in zijn zorgplicht tekort is geschoten.
Het was destijds in de kappersbranche gangbaar om de haren eerst te kleuren en dan pas te knippen. Dat laatste gebeurde zonder handschoenen, waardoor huidcontact met de net aangebrachte verfstoffen groot was. Pas nadat in 2001 de dermatoloog de kapster had geadviseerd de volgorde te veranderen – eerst knippen, dan verven – is dat na overleg met de werkgever gebeurd.
De kantonrechter is van oordeel dat de zorgplicht mede inhield dat de werkgever al vanaf 1999 erop toe had moeten zien dat de haren eerst werden geknipt om ze pas daarna te kleuren. Omdat hij dit heeft nagelaten, is hij in zijn zorgplicht tekortgeschoten. Daarom is hij aansprakelijk voor de schade als gevolg van de blootstelling aan PPD. Ook is hij aansprakelijk voor de schade veroorzaakt door mercapto. Weliswaar was niet duidelijk welke handschoenen daar volledig vrij van waren, maar de werkgever heeft onvoldoende maatregelen getroffen om de kans op blootstelling tegen te gaan. De vordering van de kapster wordt toegewezen.

Reageer op dit artikel