artikel

Met de vuist op tafel

Veilig werken

Hij schreeuwt dat hij de baas is, dat hij bepaalt wat er gebeurt en slaat daarbij met zijn vuist op tafel. De vrouw ervaart dit gedrag als kwetsend en respectloos en dient op 14 juli een klacht in bij de Klachtencommissie Ongewenst Gedrag van de Gemeentelijke Overheid.
Het afdelingshoofd erkent dat hij tijdens het bewuste overleg boos is geworden, maar niet dat hij met zijn vuist op tafel heeft geslagen. Achteraf vindt hij het vervelend dat hij kwaad is geworden. Daarom heeft hij de volgende dag zijn excuses aangeboden en voorgesteld het uit te praten. Maar de vrouw had toen al besloten een klacht in te dienen.

De Klachtencommissie stelt vast dat het afdelingshoofd woedend is uitgevallen. Maar een dergelijke uitval is niet een vorm van ongewenst gedrag, zoals aangeduid in de Klachtenregeling. Daarin wordt onder agressie en geweld verstaan: voorvallen waarbij een werknemer psychisch of fysiek wordt lastig gevallen, bedreigd of aangevallen. Bij pesten moet sprake zijn van intimiderend gedrag met een structureel karakter dat in de tijd wordt herhaald.

In dit geval ging het echter om een eenmalig incident. De vrouw hoefde ook niet te verkeren in een bedreigende, vijandige, beledigende, vernederende of kwetsende omgeving, zoals staat omschreven in artikel 1, lid 3 onder e van de Arbeidsomstandighedenwet. Daaruit volgt dat de klacht van de werkneemster niet-ontvankelijk is.De commissie beveelt wel aan dat de vrouw en het afdelingshoofd onder begeleiding van een mediator een andere manier van omgaan met elkaar proberen te vinden.

Reageer op dit artikel