artikel

NS-medewerkers somber over werklast

Veilig werken

Dit blijkt uit het FNV-rapport ‘Werkbelasting machinisten, conducteurs, monteurs en ser-vicemedewerkers bij NS; stand van zaken en mogelijke oplossingen’.

 

Bijna driekwart van de machinisten en conducteurs verwacht het werken tot de pensioenleeftijd niet vol te houden wegens gezondheidsklachten. Onder de servicemedewerkers betreft dit iets meer dan de helft, en onder de onderhoudsmonteurs ruim 60 procent. Allen vrezen voor lichamelijk en psychisch te zwaar werk, belastende werktijden en ongunstige veranderingen bij het bedrijf.

Oudere werknemers (vanaf 46 jaar) ervaren het werk een stuk belastender dan jongeren. Maar wat betreft burnout-klachten doen beide groepen niet voor elkaar onder. Hier scoren de jongste medewerkers (20-35 jaar) en de oudste (ouder dan 55 jaar) het hoogst.

 

Bestuurder Roel Berghuis van FNV Bondgenoten is geschokt. Volgens hem is de werkbe-lasting van de medewerkers bij NS een stuk zwaarder dan hij zelf ooit had durven voorspellen. ‘Het is duidelijk dat er snel zaken moeten worden veranderd’, zegt hij. ‘Daarom zal ik zo spoedig mogelijk met de NS-directie om de tafel gaan zitten. Er moeten knopen worden doorgehakt om te voorkomen dat mensen onnodig arbeidsongeschikt raken.’

 

Het rapport is het sluitstuk van een cao-afspraak tussen NS-directie en vakbonden. De aanbevelingen zullen bij de komende cao-onderhandelingen vanaf 7 april aan de orde komen.

Reageer op dit artikel