artikel

Omgaan met klachten over discriminatie

Veilig werken

De kantonrechter stelt vast dat discriminatie nogal ongrijpbaar is en vaak te snel wordt afgedaan als zijnde niet waar. De vrouw heeft een aantal voorbeelden genoemd, waarin zij met discriminerend gedrag werd geconfronteerd. Die voorbeelden heeft de werkgever onderzocht, maar dat leverde niets op. De werkgever heeft daaruit de onjuiste conclusie getrokken dat er geen sprake is geweest van discriminatie.

Bij discriminatie wordt al gauw gedacht dat het bij de betrokkene ‘tussen de oren’ zit. Daarom had de werkgever er goed aan gedaan het probleem langs een andere weg aan te pakken. Hij had er in eerste instantie vanuit moeten gaan dat het verhaal van de vrouw klopte en geen onderzoek moeten doen naar de beschuldigingen. Vervolgens had hij moeten proberen om de discriminatie bespreekbaar te maken. Daarbij valt te denken aan een bijeenkomst met alle personeelsleden waarin het probleem aan de orde wordt gesteld.

Door de manier waarop de werkgever de zaak nu heeft aangepakt, is er een situatie ontstaan waarbij de vrouw geen andere uitweg zag dan beeindiging van haar arbeidsovereenkomst. De kantonrechter zou daaraan een vergoeding ter hoogte van een maandsalaris willen verbinden. Maar dat zou slechts een compensatie vormen voor het feit dat de vrouw een maand zonder uitkering door moet komen. Bij wijze van uitzondering kent de rechter daarom geen vergoeding toe, maar wordt de arbeidsovereenkomst een maand later ontbonden, zodat de werkneemster aansluitend aanspraak kan maken op een uitkering. Ook de vordering van de werkgever wordt toegewezen.

Reageer op dit artikel