artikel

Sjabloon arbocatalogus agressie en geweld

Veilig werken

Het sjabloon is een hulpmiddel om een eigen, sectorspecifieke arbocatalogus agressie en geweld samen te stellen. Er staat bijvoorbeeld in welke eisen de Arbeidsomstandighedenwet stelt en welke aanvullende maatregelen mogelijk zijn.

Een effectief veiligheidsbeleid bevat in elk geval de volgende uitgangspunten:

  • Agressie en geweld worden nooit getolereerd.
  • Werknemers melden het incident altijd bij hun leidinggevende of vertrouwenspersoon.
  • Incidenten van agressie en geweld worden altijd geregistreerd.
  • Werknemers krijgen training en scholing over het effectief voorkomen, beperken en afhandelen van agressie en geweld.
  • De werkgever geeft altijd een reactie naar de dader.
  • Schade wordt zoveel mogelijk verhaald op de dader.
  • De werkgever doet altijd aangifte bij een strafbaar feit.
  • Aan slachtoffers wordt altijd nazorg verleend.

Het sjabloon is te vinden op de website van het ministerie van Binnenlandse Zaken.

Reageer op dit artikel