artikel

Versterking Arbeidsveiligheid

Veilig werken

Auteur: Hans van Slooten

 

Het was opvallend dat SZW tijdens netwerkdagen en in voorlichtingsmateriaal vooral aandacht schonk aan bedrijven met succesverhalen. Onder andere aan dat van een staalbedrijf, met een daling in ongevallen van maar liefst 95 procent. Veel interessanter en leerzamer zou zo’n dag geweest zijn bij een bedrijf met minimale resultaten. Zo’n dag zou het moment zijn geweest om in te gaan op vragen als: waarom slaat bij het ene bedrijf het verbeterproject wel aan en bij het andere niet?

 

Nieuwsgierig naar de oorzaak van de verschillen is een aantal bedrijven benaderd met een aantal vragen. Doel van de vragen was te peilen hoe men het project in de organisatie had beleefd, wat de resultaten zijn en wat de potentiele succesfactoren. Na analyse van de antwoorden, blijken dit de belangrijkste uitkomsten:

  • Een aantal bedrijven was al bezig met een veiligheidsverbetertraject gericht op cultuur en gedrag voordat SZW met zijn voorstel kwam. Opvallend genoeg waren dit veelal de bedrijven met de hoogste ongevalreductie.
  • Alle bedrijven gaven aan dat ze ook zonder financiele steun vanuit de overheid een project op het gebied van veiligheid zouden zijn gestart.
  • Bij vrijwel alle bedrijven waren de volgende resultaten zichtbaar: commitment van hoger management en medewerkers, toename van melding gevaarlijke situaties en bespreekbaar maken van arbeidsveiligheid binnen de organisatie.
  • Veel projectverantwoordelijken vonden het lastig om over meerdere jaren controle te houden over een project. Voor directie en hoger management heeft een project namelijk vooral in het begin hoge prioriteit; dit zakt daarna geleidelijk in.
  • Veelgenoemde succesfactoren zijn: ontwikkelen van een ‘aanspreekcultuur’ (elkaar aanspreken op onveiligheid), training hoger management, opzetten van training/workshops over veiligheid, houden van veiligheidsaudits en inzet van communicatiemiddelen als ongevallenbord en foldermateriaal.

 

Als de technische en organisatorische veiligheid bij een bedrijf goed geregeld is, zien medewerkers dit terug in de werkomgeving. Als alles in die omgeving erop wijst dat medewerkers ‘veilig werken en anders niet werken’, dan heeft een cultuur- en gedragsverandering een grote kans van slagen. Het tegenovergestelde is het geval als bedrijven technisch en organisatorisch achterblijven en het bedrijf uitstraalt dat ‘productie voor veiligheid’ gaat. Bovendien heeft cultuur- en gedragsverandering weinig zin als machines niet veilig zijn en het woord veiligheid niet voorkomt in het opleidingsprogramma.

Cultuurverandering is de beste manier om arbeidsongevallen terug te dringen bij een bedrijf.

Reageer op dit artikel