artikel

Weg met PSA

Veilig werken

Auteurs: Huub Pennock, Sieuwke Ronner

 

Uit onderzoek blijkt een integrale aanpak van PSA op vier niveaus het meest effectief:

  1. Ontwerpniveau. Hoe komen het gebouw, de werkplekken, de organisatie, de functies en taken eruit te zien? Ontwerpmaatregelen helpen bij PSA-preventie.
  2. Organisatieniveau. Hierbij gaat het om afspraken op de werkvloer over de uitvoering van het werk. Voorbeelden zijn het verbeteren van de planning en de aanwezigheid van personen op de juiste dag en tijd.
  3. Mensniveau. Hier gaat het om de werknemers en leidinggevenden in het bedrijf en over de manier waarop ze samenwerken. Dus betere communicatie, een mens- en taakgerichte stijl van leidinggeven, sociale steun van collega’s en effectieve aanpak van conflicten.
  4. Beleidsniveau. Hier creeren we de voorwaarden voor de uitvoering op de andere drie niveaus. Beleid maken, bijvoorbeeld op basis van een RI&E en het plan van aanpak, is nog geen PSA-aanpak, maar het vormt wel de basis voor de uitvoering van de maatregelen. Andere voorbeelden: zerotolerancebeleid bij ongewenst gedrag en verzuimbeleid met specifieke aandacht voor psychische belasting.

 

De ervaring wijst uit dat de PSA-aanpak vaak beperkt blijft tot het mensniveau. Oorzaken op organisatie-, beleids- en ontwerpniveau worden veel minder aangepakt. Juist door de combinatie van maatregelen valt op termijn veel winst te behalen in PSA-preventie. Helaas worden arboprofessionals vaak pas ingezet na concrete incidenten. Het is voor een bedrijf dan ook zaak om in een vroeg stadium aan tafel te komen met de juiste personen, zodat het op alle niveaus invloed kan uitoefenen. Gesprekspartners daarbij zijn P&O (beleidsniveau), het lijnmanagement (organisatieniveau, mensniveau) en het facilitair management (ontwerpniveau). De preventiemedewerker speelt een belangrijke signalerende en initierende rol.

 

Tips:

  • Neem vragen over PSA op in de RI&E. Over werkdruk, maar ook over ongewenst gedrag. Stimuleer deelname aan specifieke onderzoeken.
  • Zoek bij signalen van PSA naar de oorzaken. Dat kan met gevalideerde vragenlijsten, met gerichte interviews of met een combinatie van beide.
  • Vertaal PSA-risico’s in bedrijfsrisico’s (verloop, fouten, verzuim, doorloopsnelheid, aantrekkelijkheid op de arbeidsmarkt, kosten). Dan ziet het management de noodzaak in van de aanpak van PSA en steunt en stimuleert het de maatregelen.
  • Zorg voor steun van de PSA-aanpak op alle managementniveaus.
  • Ondersteun gericht waar nodig.
  • Rapporteer de uitkomsten van het PSA-beleid en evalueer de effecten van de maatregelen.
Reageer op dit artikel