artikel

Wegblijven wegens pestgedrag

Veilig werken

De werkgever schort vervolgens de loonbetaling op. De vrouw gaat kort daarop met zwangerschapsverlof. Tijdens dat verlof betaalt de werkgever weer haar salaris. Na dat verlof blijft zij ziek thuis. De bedrijfsarts kan geen ziekte of gebrek vinden, maar stelt vast dat er sprake is van een arbeidsconflict.

Na een uitvoerige correspondentie en enkele vergeefse gesprekken stapt de vrouw naar de kantonrechter. Zij verzoekt ontbinding van de arbeidsovereenkomst met toekenning van een vergoeding, omdat de werkgever niet gereageerd zou hebben op haar klachten over pestgedrag. Dat zou zij tot zes keer toe hebben gemeld. De werkgever betwist dat.
De kantonrechter ontbindt de arbeidsovereenkomst wegens de verstoorde relatie tussen partijen.

Maar de rechter acht het niet aannemelijk dat de werkneemster inderdaad tot zes keer toe pestgedrag heeft gemeld. Als er echt een ernstig probleem zou zijn geweest, lijkt het hem niet waarschijnlijk dat de vrouw vervolgens driekwart jaar gewacht heeft op een beslissing van haar leidinggevende. De vrouw heeft bovendien, ondanks herhaalde verzoeken van de directeur, niet willen aangeven wat er aan de hand was. Ook op de rechtszitting doet zij dat niet.

Wel komt zij alsnog met een klacht over seksuele intimidatie die zij nooit eerder heeft genoemd en ook niet heeft willen onderbouwen. De werkgever heeft constructief geprobeerd het gestelde probleem te verhelpen, onder meer door een personeelsbemiddelaar aan te stellen. De vrouw heeft echter niet willen meewerken. Gezien dit alles ziet de rechter geen reden voor toekenning van enige vergoeding.

 

Reageer op dit artikel