artikel

Welles nietes over RSI

Veilig werken

Auteur: Walter Baardemans

 

Met het persbericht over zijn proefschrift haalde de onderzoeker zich de woede op de hals van de RSI-patientenvereniging. IJmker stelt op basis van zijn tweejarig onderzoek naar risicofactoren voor RSI: “De gangbare veronderstelling dat mensen die veel achter de computer zitten, een grotere kans op RSI lopen, blijkt onjuist. Er is helemaal geen verband tussen de duur van het computergebruik en het optreden van arm-, nek- en schouderklachten.”

Volgens de RSI-patientenvereniging mag IJmker die algemene conclusie niet trekken op basis van een onderzoek. Ook zou de onderzoeker in de media de indruk wekken dat RSI ‘dus psychisch’ is. IJmker is verrast over de commotie. “Ik had niet zulke heftige en op de persoon gerichte reacties verwacht.” Hij verwijt zichzelf niets. “Ik sta achter mijn persbericht.”

Volgens Maaike Huysmans van het VU Medisch Centrum, die ander onderzoek deed naar precisiewerk en RSI, heeft IJmker keurig onderzoek gedaan en rechtvaardigt zijn onderzoek zijn conclusie. Maar het gaat haar te ver om te stellen dat er dus geen verband is tussen de duur van computergebruik en het optreden van RSI.

 

Janneke Richter doet aan de Erasmus Universiteit onderzoek naar een model voor het voorspellen van RSI-klachten. Zij schaart zich achter de RSI-vereniging. Richter: “De studie van IJmker is prima, maar er zijn te weinig onderzoeken van hoge kwaliteit om betrouwbare uitspraken te doen over de relatie tussen de duur van computergebruik en RSI-klachten. Wat mij betreft is dit onderzoek geen reden voor arbomedewerkers om hun huidige beleid te veranderen.”

 

IJmker weet zich gesteund door de Deense NUDATA-studie met geregistreerde data onder zesduizend mensen, zegt hij. IJmker: “Beide studies vinden, net als een onderzoek onder Amerikaanse studenten, inderdaad een relatie met acute, spierpijnachtige klachten. Maar beide studies vinden op chronische klachten geen relatie met de duur van computergebruik. Dat zijn al twee belangrijke studies.

 

Zijn onderzoek biedt ook waardevolle aanknopingspunten voor RSI-preventie in de praktijk. IJmker noemt meerdere factoren die de kans op RSI vergroten, zoals gelijktijdig werken met telefoon en computer, overmatige toewijding aan het werk, doorwerken tijdens lunchpauzes, werkstress en werkdruk, lage waardering in het werk, weinig afwisseling van taken en eerdere RSI-klachten. Volgens IJmker richt efficient preventiebeleid zich op medewerkers die meer dan vier risico’s hebben. Voor hen zijn verschillende maatregelen nodig, stelt hij.

Reageer op dit artikel