artikel

Allemaal op zoek naar de arbocatalogus

Veilig werken

Auteur: Walter Baardemans

 

Volgens de neergelegde uitgangspunten moet nog dit jaar 35 procent van de bedrijven onder een arbocatalogus vallen. Het streven voor 2012 ligt op 80 procent. Wat Jaap Hooiveld, projectleider van de commissie Begeleiding Arbocatalogi (CBA), betreft gaat het meer om de dekkingsgraad: hoeveel werknemers vallen onder een catalogus? Hoe dan ook: “Het moet sneller.” En dat liet de commissie onlangs ook aan de sociale partners weten.

Een jaar na de installatie van de CBA zijn veel branches en sectoren druk met hun arbocatalogus: 110 sectoren en branches waren eind mei in overleg; tien waren helemaal gereed, getoetst en wel; nog eens tien lagen bij de Arbeidsinspectie klaar om getoetst te worden. Volgens een analyse van de via de website van de commissie verzamelde informatie wordt tot nu toe in arbocatalogi fysieke belasting het meest genoemd als arbeidsrisico (in 72% van de gevallen), gevolgd door psychosociale arbeidsbelasting, stoffen (beide 66%), veiligheid (60%), geluid (40%), klimaat (31%) en RSI (24%).

Volgens Hooiveld wordt het huidige tempo bepaald door een combinatie van factoren die samenballen in ‘een zoektocht’. “Het is een nieuwe vorm van overleg over een nieuw fenomeen met verplichtingen. Werkgevers en bonden moeten daarover voor het eerst samen afspraken maken.” En alle open eindjes die daarbij komen kijken, kunnen een overleg vertragen. Daarnaast: de marginale toetsing door de AI heeft wel degelijk betekenis. De branche kust- en oeverwerken ondervond bijvoorbeeld problemen bij de toetsing van de digitale arbocatalogus; de Arbeidsinspectie verleende geen goedkeuring, omdat een digitale versie steeds weer kan veranderen.

Het is bovendien een hele klus om (bijvoorbeeld) tien arbeidsrisico’s tegelijk te beschrijven in een complete arbocatalogus. De CBA adviseert daarom om nu alvast twee arbeidsrisico’s te beschrijven en die later aan te vullen. Die aansporing door de commissie heeft ook een praktische reden: voor een goedgekeurde catalogus wordt 50.000 euro subsidie verstrekt, maar om ervoor in aanmerking te komen, moeten de bewuste branches en sectoren voor eind september 2009 een door de AI getoetste catalogus hebben en een aanvraag indienen.

Reageer op dit artikel