artikel

‘Als de buurman ontploft, heb jij ook een probleem’

Veilig werken

Auteur: Walter Baardemans

 

De afgelopen jaren stimuleerde en ondersteunde het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid werkgevers via het programma Versterking Arbobeleid Stoffen (VASt) om het werken met gevaarlijke stoffen in de praktijk veiliger te maken. Het informeren van de bedrijven gebeurde grotendeels via brancheorganisaties. In Oss en Coevorden werden bedrijven op een andere manier benaderd. In beide plaatsen begon in 2006 een project om bedrijven via hun bedrijventerrein te informeren.

 

Het bedrijventerrein Moleneind-Landweer in Oss telt ongeveer 75 bedrijven. Op het terrein zijn grote bedrijven gevestigd als Organon en Unilever en daarnaast een groot aantal toeleveranciers. Ruim 90 procent van de bedrijven werkt met gevaarlijke stoffen. Veertig bedrijven zijn lid van de Vereniging Bedrijventerreinen Moleneind-Landweer. In totaal tekenden 35 bedrijven in om mee te doen aan de pilot. Die bedrijven hebben als nulmeting een enquete ingevuld over de veiligheid in hun bedrijf en kregen daarover meteen advies van een externe deskundige. De vragenlijsten zijn ook gebruikt om thema’s te kiezen voor workshops. Tijdens de pilot waren er workshops over de preventiemedewerker, bedrijfshulpverlening, RI&E en plan van aanpak, gevaarlijke stoffen en motiveren van veilig gedrag. Uit de eindevaluatie blijkt dat de bedrijven op al deze onderwerpen nu beter scoren dan in het begin.

In Coevorden deden 48 voornamelijk mkb’ers mee aan het project. Ook de gemeente had een actieve inbreng in het project via plaatsvervangend brandweercommandant Jaap de Koning. De workshops over verschillende onderwerpen, een calamiteitenoefening en een uitgebrachte cd-rom met informatie hadden volgens De Koning duidelijk toegevoegde waarde. Volgens hem heeft ‘VASt is Zeker’ de brandveiligheid op de bedrijventerreinen zeker vergroot. De brandweer maakte met de grotere ondernemingen aanvalsplannen en voor kleinere bedrijven bereikbaarheidskaarten. Ook verzorgde de brandweer een workshop over zelfredzaamheid bij een calamiteit en gaf zij uitleg over brandveiligheidsregels.

Het landelijke project VASt-Bedrijventerreinen Nederland heeft ertoe geleid dat er nu bij drie organisaties (Nederlands Instituut Fysieke Veiligheid Nibra, Ontwikkelingsmaatschappij Oost NV en Lokned) centrale informatiepunten zijn over de VASt-instrumenten, zoals de stoffenmanager. Om in de toekomst de informatie over arbo en veiligheid bij de ondernemers te krijgen, adviseert de eindevaluatie aan te sluiten bij het Keurmerk Veilig Ondernemen – Bedrijventerreinen.

Reageer op dit artikel