artikel

Meer bevlogen werknemers

Veilig werken

Auteur: Edith Groenendaal

 

Een Amerikaans onderzoek van Bakker en Schaufeli toont aan dat positieve en bevlogen medewerkers de omzet van hun bedrijf sterk doen groeien door zich onder andere positief over hun bedrijf uit te laten tegen klanten. Bevlogen medewerkers nemen vaak extra taken op zich, zoals het helpen van collega’s. Zij doen meer dan volgens de functieomschrijving strikt noodzakelijk is. Bevlogen medewerkers werken efficienter, ze kunnen hun eigen energiebronnen creeren en laten minder verloop zien. Bovendien is positief welbevinden aanstekelijk.

 

Zichtbaar meer aandacht voor positieve emoties voor gezondheid, welzijn en functioneren is te vinden in de psychologie. Zo heeft Fredrickson de hypothese ontwikkeld dat het bevorderen van positieve emoties een duidelijk tegenwicht vormt voor negatieve emoties en stressgerelateerde gezondheidsproblemen. Voor arbeidssituaties zijn de bevindingen van Fredrickson interessant omdat positieve emoties de kans op flexibel en creatief denken verhogen. Bij het hanteren van stress is de bijna exclusieve aandacht voor de negatieve gevoelens en emoties omgeslagen in een genuanceerdere benadering met veel ruimte voor positieve aspecten.

 

A&O-deskundigen, bedrijven en andere professionals kunnen op verschillende manieren met de positieve methode aan de slag. Vier voorbeelden worden hieronder toegelicht.

 

  1. Uitzetten ‘positieve’ vragenlijst. Bakker en Schaufeli ontwikkelden een vragenlijst met een positieve insteek: de UBES (Utrechtse bevlogenheidsschaal).
  2. WEB-model. Dit is een soort sjabloon dat op elk bedrijf kan worden toegepast. Het model kijkt bij werkbeleving naar twee kanten: werkstressoren en energiebronnen. Werkstressoren zijn bijvoorbeeld een hoge werkdruk of lastige clienten. Energiebronnen zijn inspirerend leiderschap, ontplooiingsmogelijkheden, en goede feedback over prestaties.
  3. ‘Appreciative inquiry’. Een deskundige kan deze methode gebruiken om bijvoorbeeld een organisatie die niet soepel draait op weg te helpen. De methode concentreert zich op de positieve ervaringen die mensen binnen de organisatie hebben.
  4. Coaching/training leidinggevenden.

 

De stijl van leidinggeven is belangrijk om positieve medewerkers te krijgen. Transactioneel leiderschap is de rationele manier van straffen, controleren en belonen. Effectiever is transformationeel leiderschap. Daarbij staat het groepsbelang voorop en is er aandacht voor mensen. Ook is er coaching en worden mensen gestimuleerd om mee te denken.

 

Vooral een organisatie die al herhaaldelijk een interventie heeft gedaan zonder resultaat, kan baat hebben bij een andere aanpak. Bij onderzoek met een positieve aanpak moet wel goed gecheckt worden of die manier voldoende aansluit bij de manier van leidinggeven en de cultuur.

Reageer op dit artikel